Zapraszamy na siedemnastą edycję "Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego"

Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej zapraszają 7 grudnia 2021 r. do udziału w 17. edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego” - poety, pieśniarza, kompozytora – barda „Solidarności”.
W ramach przeglądu organizowanego w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbędą się dwa konkursy:
- konkurs recytatorski – adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu powiatu kazimierskiego
- konkurs piosenki – adresowany do młodzieży szkół podstawowych i średnich z terenu 4 powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego i proszowickiego.
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie do 19 listopada 2021 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na adres: Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-Kazimierza Wielka.
Patronat Honorowy i Sponsorzy:
- Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
- Starosta Powiatu Kazimierskiego
- NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej

Do pobrania:

1. regulamin konkursu recytatorskiego
2. karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego
3. regulamin konkursu piosenki
4. karta zgłoszenia do konkursu piosenki

W zależności od wieku uczestnika prosimy w wybranie:
zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych

lub
zgoda osoby dorosłej na przetwarzanie danych osobowych

XIX Spotkania z Kulturą Żydowską w kazimierskim w parku

Finałowa część kulturalnego tryptyku XIX Spotkania z Kulturą Żydowską miała miejsce w amfiteatrze w parku. Wystąpiły dwa zespoły: znakomita grupa teatralna Rafała Kmity z Krakowa ze spektaklem "Aj waj! Czyli historie z cynamonem" oraz teatr NN z Lublina, który w niekonwencjonalny sposób, w pokazie akrobatyczno-cyrkowym zaprezentował prozę Singera w spektaklu "Przyjaciele Sztukmistrza".

Około 300 widzów zaśmiewało się do łez podczas spektaklu artystów z Krakowa, by na zakończenie piątkowego maratonu podnieść sobie adrenalinę oglądając z zadartymi głowami mrożące w żyłach krew popisy młodych akrobatów z Lublina.

Miło nam, że jako Kazimierski Ośrodek Kultury byliśmy współorganizatorami tych niezapomnianych Spotkań.

 

Odsłonięcie tablicy poświęconej kazimierskim Żydom

10 września 2021 r. w ramach XIX Spotkań z Kulturą Żydowską - w Słonowicach, w gminie Kazimierza Wielka odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na obelisku poświęconym zamordowanym w 1942 roku kazimierskim Żydom. Na początku XX w. mieszkało w Kazimierzy Wielkiej około 300 Żydów, tj. ponad 10% ogółu mieszkańców. Społeczność żydowska nie tworzyła samodzielnej gminy wyznaniowej. Mieszkańcy przynależeli do kahału w pobliskich Koszycach. Tam chowano zmarłych, angażowano się w życie społeczne i polityczne. Jednakże na terenie Kazimierzy Wielkiej Żydzi posiadali własną bożnicę, która została rozebrana w czasie II wojny światowej po akcji likwidacyjnej – nie został po niej żaden ślad. Żydzi zamieszkiwali głównie ul. Sienkiewicza i zajmowali się handlem oraz rzemiosłem. W październiku 1942 roku w Kazimierzy Wielkiej gruchnęła wiadomość, że Niemcy będą wywozić Żydów z miasta. Ponad 300 osób pojechało na Wschód, do obozu pracy w Bełżcu. Pozostałych Żydów przewieziono furmankami do lasu w podkazimierskich Słonowicach - i tam rozstrzelano. Dodać należy, że część Żydów została w tym czasie zamordowana w pobliskim wąwozie w Kazimierzy Wielkiej, na terenie  obecnego osiedla. We wsi Słonowice znajduje się zbiorowa mogiła Żydów z Kazimierzy Wielkiej i okolicy, zamordowanych wówczas przez Niemców. Po zakończeniu II wojny światowej  potomek kazimierskich Żydów - Arie Meller z Kanady ufundował pomnik, który został odsłonięty 27 kwietnia 1987 r. Obelisk znajduje się na skraju lasu słonowickiego. Na odsłoniętej w dniu 10 września 2021 r. tablicy pamiątkowej umieszczono gwiazdę Davida i napisy w języku angielskim i polskim: „Tu spoczywają Żydzi mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej zamordowani przez niemieckich nazistowskich oprawców w listopadzie 1942 r.” Piątkową uroczystość rozpoczęło odegranie polskiego hymnu oraz hejnału Kazimierzy Wielkiej. Następnie uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie przedstawili krótki program artystyczny recytując wiersze m.in. Antoniego Słonimskiego i regionalnego poety Zdzisława Kulisia, tematycznie związane z sytuacją Żydów pod niemiecką okupacją. 

Burmistrz Adam Bodzioch powitał zaproszonych gości - spokrewnioną z najstarszym 97-letnim kazimierskim Żydem Samuelem Rakowskim – Judy Rakowski wraz z małżonkiem, zamieszkałych na stałe w Stanach Zjednoczonych, księdza prof. Pawła Mazanka, prezesa Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Jarosława Zatorskiego, prof. Stanisława Żaka z małżonką, przewodniczącego rady Miejskiej Wacława Piwudzkiego wraz z radnymi, starostę kazimierskiego Jana Nowaka, burmistrza Buska -Zdroju Waldemara Sikorę, sołtysa i Radę Sołecką Słonowic, młodzież szkolną, nauczycieli oraz wszystkich uczestników uroczystości.

Głos zabierali także: Jarosław Zatorski jako współorganizator XIX Spotkań z Kulturą Żydowską, ksiądz prof. Paweł Mazanek, który odczytał psalm 22. Judy Rakowski dziękowała kazimierskiemu burmistrzowi za organizację uroczystości oraz panu Tadeuszowi Koziołowi za wydanie książki o kazimierskich Żydach. Zacytowała też kilka wersetów z pięcioksiągu Mojżesza. Prof. Stanisław Żak i starosta Jan Nowak w swoich wystąpieniach podkreślali, że takich miejsc pamięci jest bardzo dużo i zadaniem rodziców i nauczycieli jest wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, by w przyszłości nie było wojen ani podobnych dramatów.

Kolejnym punktem było odsłonięcie tablicy przez państwa Rakowskich i burmistrza Adama Bodziocha oraz złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem, przy którym wartę honorową pełniły harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Uczestnicy uroczystości udali się następnie do kazimierskiej biblioteki na promocję książki o kazimierskich Żydach, autorstwa Tadeusza Kozioła.

Fotorelacja z czwartego "Honorowego Biegu Pamięci imienia majora dyplomowanego Ludwika Zwolańskiego"

Sportowej imprezie nad zbiornikiem retencyjnym 31 lipca br. towarzyszył piknik rodzinny, podczas którego pomagaliśmy zbierać pieniądze na leczenie dla niespełna dwuletniej Emily – córeczki żołnierza-spadochroniarza 16. batalionu powietrznodesantowego z Krakowa, który był bezgranicznie zaangażowany w organizację i udział w akcje charytatywne na rzecz kazimierzanki Gabrysi Gorgoń.

Kazimierski Ośrodek Kultury również włączył się w pomoc poprzez zapewnienie sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą oraz ufundowanie popcornu i waty cukrowej, którą serwowali pracownicy ośrodka. Dochód ze sprzedaży słodkości został przekazany do puszek wolontariuszek.

 

Wystawa malarstwa, warsztaty artystyczne i piknik w Chruszczynie Wielkiej

W niedzielę, 4 lipca mieszkańcy Chruszczyny Wielkiej i okolic mieli możliwość zetknięcia się na żywo z wystawą malarstwa, jaką zaserwowali im artyści z Klubu Twórców „SKART” i Młodzieżowej Akademii Sztuki „MASz” ze Skarżyska-Kamiennej - miasta partnerskiego Kazimierzy Wielkiej. Obrazy zaprezentowane na wystawie, to pokłosie pleneru plastycznego w Kazimierzy Wielkiej i Odonowie, w którym skarżyscy plastycy uczestniczyli w dniach 26 - 30 sierpnia 2019 r. Oprócz wystawy, Skarżysko reprezentowali artyści ludowi Lucyna i Andrzej Kozłowscy w ramach warsztatów artystycznych. Pan Andrzej rzeźbi w drewnie, natomiast jego małżonka jest mistrzynią wycinanki.
Organizatorami plenerowego wydarzenia byli: Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka i Koło Gospodyń Wiejskich w Chruszczynie Wielkiej, przy znaczącym udziale Kazimierskiego Ośrodka Kultury, który zapewnił nagłośnienie i jego obsługę techniczną oraz zaangażował się w program artystyczny.
Na początek grupa mistrzów słowa, składająca się m.in. z nauczycieli, dyrektorów placówek bibliotecznych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz młodzieży, przebrana w efektowne, nawiązujące do utworu stroje, czytała z podziałem na role bajkę Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Efektowną scenografię do bajki wykonała Krystyna Kwiecień z Klubu Seniora przy Kazimierskim Ośrodku Kultury.
Kolejnym punktem programu były występy artystyczne zespołów działających przy Kazimierskim Ośrodku Kultury: zespół wokalny „Gabułtowianki” zaśpiewał kilka ludowych piosenek ze swego bogatego (trzy wydane płyty) repertuaru, natomiast zespół „Kazimierscy Seniorzy” śpiewem i tańcem przekonywali, że „Piosenka jest dobra na wszystko”. Seniorów wspierała grą na saksofonie trzynastoletnia, uzdolniona multiinstrumentalistka Nikola Marzec. Na scenie zaprezentowała się także młoda wokalistka Martyna Bugaj, a Kazimierz Kowalski zadziwiał swą wirtuozerską grą na harmonijce ustnej.
Było też coś „dla ciała” – kiełbaski z grila, smaczne wypieki pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Chruszczynie Wielkiej oraz darmowy popcorn od Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Imprezę zakończyła tradycyjna zabawa ludowa „pod chmurką”.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Piękno lokalnego obszaru”.

 

 

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. Konkurs organizowany przez Kazimierskie Stowarzyszenie Kultury, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nadwiślańska Grupa Działania „E.O. CENOMA” pod nazwą „Czas zamknięty w obrazie i słowie”.

Regulamin i załączniki do konkursu fotograficznego

Fotorelacja z obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki biało-czerwoną wiązankę kwiatów złożył w imieniu samorządu gminnego burmistrz Adam Bodzioch w asyście viceburmistrza Łukasza Maderaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Wacława Piwudzkiego oraz radnych miejskich.
Wartę przy pomniku Kościuszki pełniły harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły", działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wcześniej, o godz. 12-tej delegacja uczestniczyła w Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

View the embedded image gallery online at:
http://kokkw.pl/index.php/aktualnosci?start=200#sigFreeId9dd4be2984

Uczciliśmy pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wśród których są synowie ziemi kazimierskiej.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dziś, w 81. rocznicę okrutnej zbrodni, również Kazimierza Wielka uczciła pamięć Polaków, zamordowanych wiosną 1940 r. przez Sowietów. Symboliczna uroczystość odbyła się przed budynkiem byłego kazimierskiego gimnazjum, gdzie znajduje się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce z Odonowa, zamordowanemu w Katyniu w 1940 roku.

Po wysłuchaniu hymnu polskiego, przy dźwiękach tremola werblowego, przed obeliskiem biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyli: burmistrz Adam Bodzioch, zastępca burmistrza Łukasz Maderak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Piwudzki.  W imieniu Kazimierskiego Ośrodka Kultury i działającej przy ośrodku 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”, kwiaty złożył dyrektor Czesław Kowalski wraz z podharcmistrzem drużyny Ireneuszem Górskim. Podczas uroczystości wartę honorową pełniły harcerki z drużyny „Żywioły”: Karolina Żarnowiecka i Angelika Żarnowiecka.

W słowie „Katyń” kryje się tragedia ponad 22 tysięcy Polaków, w tym również synów kazimierskiej ziemi. Bohaterami z naszej gminy, którzy po 17 września 1939 roku trafili do sowieckiej niewoli i zostali zamordowani na Wschodzie byli: por. Leon Postawka – urodzony w Odonowie, kpt. Włodzimierz Leon Krzyżanowski - ur. w Cudzynowicach, por. Euzebiusz Wojewódzki - ur. w Dalechowicach i kpt. Józef Podczaska.

View the embedded image gallery online at:
http://kokkw.pl/index.php/aktualnosci?start=200#sigFreeIda05bc006a3

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania kazimierskiej baszty

Z powodu obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 nie możemy Państwu zaproponowć bezpośredniego zwiedzania zabytkowego „okrąglaka”. Kazimierski Ośrodek Kultury serdecznie zachęca do „teleportacji” za pomocą internetu i zwiedzania baszty, w której mieści się Izba Regionalno-Historyczna. Zobaczycie wiele eksponatów, jak np. kołowrotki do przędzenia lnu, maselnice korbowe, prasy do sera, tarę do prania, żelazka „na duszę” i na węgiel drzewny czy bogato zdobione krzesło gdańskie z 1752 roku z kolekcji hrabiego Franciszka Łubieńskiego. Obejrzycie także wystawy fotograficzne i rękodzieła lokalnych artystów.

Wirtualne zwiedzanie baszty zrealizowano dzięki uprzejmości Oni coś kręcą - foto&video

W 2020 roku, pracownicy Kazimierskiego Ośrodka Kultury, który jest administratorem baszty, odnowili wnętrze zabytku. We własnym zakresie wykonali szereg prac, m.in. malowanie klatki schodowej, montaż balustrady na klatce schodowej, uporządkowali pomieszczenia, wymienili oświetlenie, założyli drzwi wewnętrzne. Odnowione zostały eksponaty oraz dodane kolejne przedmioty. W marcu br. na szczycie budynku zamontowano nagłośnienie, z którego codziennie odtwarzany jest hejnał Kazimierzy Wielkiej. Opracowano i zamontowano obok obiektu tablicę informacyjną z rysem historycznym baszty.

Kliknij - WIRTUALNE ZWIEDZANIE BASZTY

Wiersze dedykowane Paniom autorstwa pana Zdzisława Kulisia

 

Szanowni Państwo
Na prośbę pana Zdzisława Kulisia publikujemy życzenia i jego autorskie wiersze dla Pań z okazji „Dnia Kobiet”.

Wszystkim kobietom, aby czuły się piękne i spełnione w tym szczególnym dniu oraz przez cały rok, a w dniu Ich święta życzę wszystkiego, co najlepsze i dedykuję wiersz pt. „Dzień Kobiet”.

DZIEŃ KOBIET

 

Paniom pracującym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kazimierzy Wielkiej wiersz pt. „Kobieta” dedykuję z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”, a równocześnie  życzę dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

KOBIETA

 

Wiersz pt. „Czy pamiętasz?” dedykuję mojej koleżance Józefie Miszczyk, córce Józefa Pajączka ps. „Lemis”, który poległ w boju o Skalbmierz 5 sierpnia 1944 roku. Pani Józefa jest  członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 106 pułku piechoty w Krakowie.

CZY PAMIĘTASZ

Panowie! Z okazji "Dnia Kobiet" złóżcie Paniom życzenia!

Panowie! Złóżcie życzenia Paniom!
Z okazji "Dnia Kobiet" Kazimierski Ośrodek Kultury przygotowuje KONCERT ŻYCZEŃ, który będzie można obejrzeć ONLINE na żywo, w niedzielę , 7 marca 2021 r. o godzinie 19:00 na naszym Facebook'u: www.facebook.com/KOKkazimierzawielka
Zachęcamy Panów, aby nadsyłali dla Pań życzenia. Wszystkie zostaną wyemitowane GRATIS, podczas transmisji!
Treść życzeń prosimy przesłać do piątku, 5 marca br. do godziny 12:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedłużony termin konkursu fotograficznego!

 

Ogłaszamy, iż Konkurs Fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zostaje przedłużony
do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dotychczas złożone prace nadal biorą udział w konkursie – prace można aktualizować lub wycofać.
Przypominamy zasady:
- Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania,
- Gotowe zdjęcie/a należy nagrać na nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), wypełnić formularz zgłoszenia, oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie dostarczyć osobiście do siedziby biura lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
- Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących teren Lokalnej Grupy Działania, tj. Gminy Bochnia, Gminy Rzezawa, Gminy Drwinia, Gminy Szczurowa, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Miasta i Gminy Koszyce.
- Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I etap – gminny, podczas którego wyłonionych zostanie 35 najlepszych fotografii ( po 5 zdjęć z każdej Gminy Członkowskiej),
II etap – główny, gdzie zostanie wybrane I, II oraz III miejsce, przez profesjonalne jury.

Konkurs objęty patronatem medialnym przez Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne.
Czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – bon o wartości 2000 zł
II miejsce – bon o wartości 1500 zł
III miejsce – bon o wartości 1000 zł
Wyróżnienie – zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na Facebooku, gdzie praca z największą liczbą polubień zostanie nagrodzona bonem o wartości 500 zł.
Bony do zrealizowania w sklepie RTV EURO AGD.
Szczegóły w REGULAMINIE konkursu na stronie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”