Zespół wokalny „Gabułtowianki”

Zespół wokalny „Gabułtowianki” powstał na okoliczność 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Gabułtowie.


Opiekunem artystycznym zespołu, który działa przy Kazimierskim Ośrodku Kultury od 2012 roku jest Ireneusz Górski. W skład zespołu wchodzi dwanaście pań, które swymi występami artystycznymi uświetniają imprezy okolicznościowe, festyny, dożynki itp., wykonując przede wszystkim utwory o tematyce ludowej.