Orkiestrową pulę pieniędzy zasiliła wspólna wpłata od pracowników Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i jednostek mu podległych!

Orkiestrową pulę pieniędzy zasiliła wspólna wpłata od pracowników Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i jednostek mu podległych: Centrum Pomocy Rodzinie oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kwotę 1710 złotych w Ich imieniu przekazał przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz. Serdecznie dziękujemy !!!