XVIII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego - młodzież recytowała i śpiewała utwory barda „Solidarności”.

W poniedziałkowe przedpołudnie, 12 grudnia br. młodzież ze szkół podstawowych oraz średnich wzięła udział w osiemnastej edycji Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury we współpracy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. 

 

Tradycyjnie, patronat honorowy nad przeglądem objęli, jak również ufundowali nagrody dla laureatów przeglądu: Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak Starosta Kazimierski, Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej. Uczestników przeglądu i ich opiekunów oraz jurorów powitał dyrektor Czesław Kowalski, który wszystkim wykonawcom życzył powodzenia i zwycięstwa.

Przegląd,  poświęcony legendarnemu bardowi „Solidarności" - poecie, kompozytorowi i pieśniarzowi, mający charakter artystyczny oraz edukacyjny w zakresie recytacji, muzyki i wokalistyki, składał się z dwóch etapów: konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki. Komisje konkursowe oceniając wykonawców brały pod uwagę interpretację utworu, kulturę słowa, dykcję, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny a w konkursie piosenki dodatkowo intonację, aranżację utworu i warunki głosowe wykonawcy. 

Oceny oratorskich występów w wykonaniu uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich z terenu powiatu kazimierskiego, podjęły się: Krystyna Majewska – Szymańska i Jolanta Michałowska - nauczycielki języka polskiego oraz Ireneusz Górski - instruktor muzyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. W konkursie piosenki zaprezentowała się młodzież reprezentująca szkoły z trzech powiatów: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego. Prezentacje muzyczne oceniało profesjonalne jury w składzie: Zbigniew Janik – nauczyciel muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach, Przemysław Kurek - instrumentalista i wielokrotny uczestnik kazimierskich Przeglądów Twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz Ireneusz Górski - instruktor muzyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Jurorzy w obu konkursach przyznali po trzy nagrody i dwa wyróżnienia. W tym roku po raz pierwszy w historii przeglądu uhonorowana została uczestniczka konkursu piosenki nagrodą specjalną, ufundowaną przez pana Waldemara Bartosza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Kolejność miejsc, jakie w przeglądzie zajęli recytatorzy i wokaliści przedstawimy we wtorek, 13 grudnia o godz. 11.00, podczas uroczystej gali wręczenia nagród, poprzedzającej koncert laureatów przeglądu, który uświetni kazimierskie obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Serdecznie zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury! 

W konkursie recytatorskim utwory barda Solidarności deklamowali uczniowie szkół z terenu powiatu kazimierskiego, którzy reprezentowali:

- Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

- Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 w Kazimierzy Wielkiej (opiekun Anna Gącik)

- Samorządową Szkołę Podstawową w Kamieńczycach (opiekun Izabela Sajdak)

- Samorządową Szkołę Podstawową w Wielgusie (opiekunowie Bernadeta Wiśniewska, Beata Bojko)

- Szkołę Podstawową w Skalbmierzu (opiekunowie Agata Prusek, Anna Kwoka)

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzczonowie (opiekun Maria Pawłowska)

- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej (opiekunowie Agnieszka Sambór, Mariola Czarny, Agnieszka Buczak)

- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu (opiekun Dorota Bijak)

W konkursie piosenki wystąpiła młodzież ze szkół z terenu powiatu kazimierskiego, która reprezentowała:

- Samorządową Szkołę Podstawową w Kamieńczycach (opiekun Marcin Kałuża)

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Opatowcu (opiekun Wiesław Tomal)

- Szkołę Podstawową w Skalbmierzu (opiekun Sebastian Gaweł)

- Szkołę Podstawową w Topoli (opiekun Sebastian Gaweł)

- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej (opiekun Beata Niebylicka)

Powiat pińczowski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu (opiekun Małgorzata Sternak), natomiast powiat buski młodzież z Centrum Kultury w Tuczępach (opiekun Tomasz Mazur).