Orkiestra Dęta w Gorzkowie

Orkiestra Dęta im. księdza Andrzeja Biernackiego w parafii Gorzków

 

Prowadzący: Nowak Leszek

Kapelmistrz: Jedynak Stefan

Orkiestra dęta im. ks. Andrzeja Biernackiego w parafii Gorzków powstała 8 września 2009 roku. Tego dnia odbyła się pierwsza próba, w której uczestniczyli: Sendor Andrzej, Huterański Marian (już nieżyjący), Kozioł Adam, Kozioł Benedykt, Kołodziej Jan, ksiądz proboszcz Adam Kędzierski, ks. prefekt Leszek Wójcik i Nowak Leszek.

Powstanie orkiestry

Po odejściu z parafii proboszcza ks. kanonika Andrzeja Biernackiego do Domu Księży Emerytów w Kielcach, orkiestra przestała istnieć. Nowy proboszcz, ksiądz kanonik Adam Kędzierski od początku chciał, aby orkiestra w dalszym ciągu działała w parafii. Po rozmowie ks. proboszcza z Andrzejem Sendorem, ks. proboszcz zadzwonił do mnie i zaprosił na spotkanie, na którym zaproponował mi, abym utworzył orkiestrę i poprowadził ją. Zgodziłem się i prowadzę orkiestrę do chwili obecnej. Utworzenie orkiestry na początku nie było łatwe. Do pierwszej początkowej piątki dołączyli: Jedynak Stefan (od początku do chwili obecnej jest kapelmistrzem orkiestry), Pieprznik Stanisław, Banach Józef, Wicher Janusz, Suchta Andrzej i Zapart Daniel. W razie potrzeby zasilali nas panowie z Książnic: Grzęda Józef, Grzęda Stanisław, Sieradzy Henryk, którzy są obecnie w orkiestrze. W prowadzeniu orkiestry pomagał mi i nadal pomaga mgr Grzegorz Krawczuk - obecny organista. Ks. proboszcz Adam Kędzierski bardzo dbał o orkiestrę pod każdym względem.

Po odejściu ks. Adama nowy proboszcz ks. Sławomir Sarek, obecnie dziekan dekanatu kazimierskiego, bardzo interesuje się orkiestrą i tak jak jego poprzednik dba o orkiestrę (sam jest grający). Orkiestra dęta uświetnia swoimi występami uroczystości kościelne i państwowe na terenie gminy i powiatu oraz poza jego granicami. Ostatnio prezentowała się na „Dniu Strażaka” w Książnicach i Gorzkowie, zapewniła oprawę muzyczną na ceremonii pogrzebowej ks. Jarosława Suleja w Przemykowie, wystąpiła podczas poświęcenia samochodu w Kościelcu (województwo małopolskie) oraz na Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach i X Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się 2 lipca br. na stadionie MLKS „Sparta” w Kazimierzy Wielkiej.

Bardzo dziękuję Radnemu Rady Miejskiej panu Stanisławowi Nowakowi z Krzyszkowic za okazaną pomoc przy rejestracji orkiestry i innych sprawach urzędowych. W przyszłości chciałbym zakupić stroje dla orkiestry i uzupełnić stare instrumenty. Liczę na wsparcie pana Burmistrza Adama Bodziocha, który jest bardzo zainteresowany działalnością naszej orkiestry oraz na Kazimierski Ośrodek Kultury i wszystkich ludzi dobrego serca. Pozdrawiam sympatyków naszej orkiestry i zapraszam na nasze występy. Orkiestra w razie potrzeby jest do dyspozycji.

Na mocy porozumienia, zawartego 24 października 2016 roku, mecenat artystyczny nad orkiestrą dętą sprawuje Kazimierski Ośrodek Kultury, reprezentowany przez dyrektora Czesława Kowalskiego.

Obecnie orkiestra liczy 23 osoby. Najmłodsza Nikola Marzec ma 9 lat a najstarszy Grzęda Stanisław ponad 80 lat.

Skład orkiestry:

 1. Pieprznik Stanisław - Trąbka

 2. Wicher Janusz - Trąbka

 3. Banach Józef - Trąbka

 4. Kozioł Benedykt - Trąbka

 5. Grzęda Józef - Trąbka

 6. Wójcik Robert - Trąbka

 7. Urantówka Andżelika - Saxofon alt

 8. Sendor Andrzej - Saxofon alt

 9. Marzec Nikola - Saxofon alt

 10. Niedziela Martyna - Saxofon alt

 11. Nawrot Miłosz - Saxofon alt

 12. Cabaj Karol - Saxofon tenor

 13. Sieradzy Henryk - Saxofon tenor

 14. Marzec Arkadiusz - Saxofon tenor

 15. Kozioł Adam - Bas

 16. Grzęda Stanisław - Bas

 17. Suchta Andrzej - Bęben

 18. Nowak Stefan - Czinele

 19. Marzec Tadeusz - Werbl

 20. Towarek Radzik- Werbel

 21. Zapart Daniel - Altówka

 22. Jedynak Stefan - Tuba alt

 23. Szlembarski Marcin - Trąbka

 

Opracował Leszek Nowak

 

Gorzków, 3 lipca 2017 r.