Koncert laureatów XVIII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Zwieńczeniem osiemnastej edycji Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego była uroczysta gala finałowa przeglądu, połączona z obchodami 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 

 

We wtorek, 13 grudnia br. licznie przybyłych gości, laureatów przeglądu i ich nauczycieli powitał Czesław Kowalski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Wśród publiczności byli przedstawiciele władz samorządowych, związków kombatanckich, służb mundurowych, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy jednostek samorządowych, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz młodzież z kazimierskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Część oficjalna obchodów rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy pamięć ofiar stanu wojennego i tych, którzy wówczas walczyli o wolność, ale już od nas odeszli. Okolicznościowe przemówienia wygłosili patroni honorowi przeglądu: burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak oraz Beata Stępień – przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
W swych wystąpieniach przywołali oni atmosferę stanu wojennego, mówiąc m.in. o systemie represji władzy komunistycznej i trudnym codziennym życiu Polaków oraz ówczesnym poczuciu wspólnoty Polaków i roli opozycyjnej „Solidarności”.

Po części oficjalnej ogłoszone zostały wyniki przeglądu. Pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe zwycięzcom w obu konkursach wręczali patroni honorowi przeglądu a zarazem hojni sponsorzy: włodarz kazimierskiej gminy Adam Bodzioch w asyście Wacława Piwudzkiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, starosta Jan Nowak i Jerzy Bojanowicz, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego. Główne trofeum - statuetkę XVIII Przeglądu - wręczała obu laureatom pierwszego miejsca Beata Stępień, przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" w Kazimierzy Wielkiej. Od organizatorów przeglądu były dyplomy z podziękowaniami dla jurorów, instruktorów artystycznych młodych wykonawców i fundatorów nagród. Laureaci przeglądu zaprezentowali się publiczności w części artystycznej obchodów, upamiętniających tragiczne wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku. Koncert i galę wręczania nagród poprowadziła Róża Dąbrowska z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Widzowie za znakomite wykonanie utworów poetyckich i pieśni Jacka Kaczmarskiego nagrodzili laureatów długą owacją na stojąco.
Przegląd był dla wszystkich, a w szczególności dla młodej widowni niekonwencjonalną lekcją patriotyzmu i najnowszej historii.

Laureaci XVIII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego:

Pierwsze miejsce wśród miłośników „żywego słowa”, interpretacją utworu „Pan Wołodyjowski”, wywalczył Igor Sambór z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej.

Drugie miejsce, za recytację wiersza „Egzamin” zdobył Szymon Piotrowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu, którego do konkursu przygotowała Agata Prusek.

Trzecie miejsce za prezentację utworu „Bajki” jury przyznało Gabrieli Duda z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie, przygotowanej przez Bernadetę Wiśniewską.

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Paciuch z kazimierskiego Liceum Ogólnokształcącego za wykonanie utworu „Łazienki zimą” (opiekun Agnieszka Buczak) oraz Miłosz Śmiech ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu, który recytował „Ostatnie słowo” (opiekun Agata Prusek).

W konkursie piosenki główną nagrodę wyśpiewała Angelika Mrowińska z Centrum Kultury w Tuczępach. Utalentowana artystka przygotowana przez Tomasza Mazura zachwyciła jurorów wykonaniem utworu „Krzyk”, inspirowanym obrazem Edwarda Muncha o tym samym tytule.

Drugie miejsce, za wykonanie piosenki „Poczekalnia” zajęła Gabriela Popiel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu, która szlifuje swój talent pod kierunkiem Wiesława Tomala.

Trzecie miejsce - za interpretację utworu „Powrót”, jury przyznało Nikoli Kozioł z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, którą do konkursu przygotowała Beata Niebylicka.

Wyróżnienia otrzymali soliści z Centrum Kultury w Tuczępach przygotowani przez Tomasza Mazura: Magdalena Lech za utwór „Źródło” i Igor Sawczyszyn za interpretację pieśni „Mury”.

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Waldemara Bartosza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, za wykonanie utworu „Rozbite oddziały”, otrzymała Kamila Kałuża z Samorządowej Szkoły Podstawowej z Kamieńczyc, którą do konkursu przygotował jej tata Marcin.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!