Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Kazimierskie obchody 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły w czwartek, 13 kwietnia 2023 roku, zainaugurowała Msza Święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Eucharystię w intencji Ojczyzny i tysięcy Polaków, zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie, koncelebrowali księża proboszczowie kazimierskich parafii: ksiądz kanonik Antoni Bialik i ks. kanonik Janusz Mularz.

Po Mszy Św. uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta przed budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, gdzie pod tablicą pamiątkową poświęconą Papieżowi Polakowi złożono kwiaty i zapalono znicze. Główna uroczystość rocznicowych obchodów odbyła się na placu szkolnym byłego gimnazjum, na którym znajduje się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęconą zamordowanemu w Katyniu porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce z Odonowa.
Przed obeliskiem, przy dźwiękach tremola werblowego, biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyła rodzina ś.p. porucznika Postawki oraz burmistrz Adam Bodzioch wraz ze swym zastępcą Łukaszem Maderakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Wacławem Piwudzkim, viceprzewodniczącym Markiem Szmucem i radnym Jerzym Koziarą.
Powiat Kazimierski reprezentowali: starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz, radny Robert Głogowiecki i sekretarz Marek Krupa. W hołdzie pomordowanym żołnierzom kwiaty złożyli także: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacje kombatanckie, związkowe, stowarzyszenia, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych oraz instytucje i partie polityczne. Honorową wartę w miejscach składania kwiatów pełniły Jessica Żarnowiecka i Magdalena Celej - harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”, działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury.
Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Ponad trzystuosobową publiczność, w tym uczniów szkół podstawowych nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, w Wielgusie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoły Twórczej” w Cudzynowicach, powitał dyrektor Czesław Kowalski.
W okolicznościowych wystąpieniach liderzy lokalnych samorządów - burmistrz Adam Bodzioch i starosta Jan Nowak oraz dyrektor Czesław Kowalski nawiązywali do tragicznych kart historii naszego kraju sprzed 83 laty, okrytych przez lata milczeniem i kłamstwem.
    ,,W krzyżach i pamięci, grobowe milczenie, co woła do świata o ludzkie sumienie!'' to myśl przewodnia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej pod kierunkiem nauczycielek: Wioletty Wójcik i Romy Adamczyk. W montażu słowno-muzycznym młodzi aktorzy przedstawili historię Polaków zamordowanych w Katyniu i skupili się na ukazaniu rosyjskiej polityki zmierzającej do utajnienia, a następnie zminimalizowania ogromu tej zbrodni. Młodzież oddała hołd  pamięci pomordowanym i poległym Rodakom, zapalając  symboliczne znicze i prezentując wzruszające wiersze, piosenki oraz taniec Polski z sowieckim katem. Ukazane zostały również uczucia żon, matek i bliskich, którym w bestialski sposób zamordowano najbliższych strzałem w tył głowy. Szczególne wzruszenie wywołał utwór pt. ,,Guziki’’ w wykonaniu jednego z ukraińskich uczniów, a następnie wymowna ,,Modlitwa o pokój”, będąca zwieńczeniem całej uroczystości. Widzowie nagrodzili młodych artystów gromkimi brawami.
Serdecznie dziękujemy młodym artystom i ich nauczycielkom za trud włożony w przygotowanie tak poruszającego serca programu oraz niekonwencjonalną lekcję historii, o której nie wolno nam zapomnieć! Kazimierzanie uczestnicząc w obchodach mogą śmiało powiedzieć: „My o Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!”.
W słowie „Katyń” kryje się tragedia ponad 22 tysięcy Polaków, w tym również synów kazimierskiej ziemi. Bohaterami z naszej gminy, którzy po 17 września 1939 roku trafili do sowieckiej niewoli i zostali zamordowani na Wschodzie byli: por. Leon Postawka – urodzony w Odonowie, kpt. Włodzimierz Leon Krzyżanowski - ur. w Cudzynowicach, por. Euzebiusz Wojewódzki - ur. w Dalechowicach i kpt. Józef Podczaska.