Rolnicy z gminy Kazimierza Wielka dziękowali za zebrane plony na dożynkach w Dalechowicach.

Święto Plonów, wieńczące żniwa w gminie Kazimierza Wielka, odbyło się w niedzielę, 21 sierpnia br. Gospodarzami tegorocznych kazimierskich dożynek było gościnne sołectwo Dalechowice.


Dożynki gminne tradycyjnie zainaugurowała Msza Święta dziękczynna za zebrane plony oraz w intencji rolników, którą przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem księdza Jana Bętkowskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej  w Skorczowie, koncelebrowali: ksiądz kanonik Janusz Mularz, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kazimierzy Wielkiej oraz ksiądz Damian Łabuz, proboszcz parafii Bobin pw. Św. Anny – Matki Najświętszej Marii Panny w województwie małopolskim, do której należy wieś Dalechowice. Podczas Eucharystii poświęcony został chleb ofiarowany na ołtarz przez starostów dożynek i okazałe wieńce dożynkowe przygotowane przez szesnaście sołectw z naszej gminy oraz wieniec parafialny z Bobina. Liturgię wspomagali wokalnie „Kazimierscy Seniorzy” z Klubu Seniora w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Po uroczystym nabożeństwie, gości dożynkowych serdecznie powitał burmistrz Adam Bodzioch. W swym okolicznościowym wystąpieniu włodarz gminy nie szczędził słów uznania rolnikom. Dziękował im za całoroczny trud i apelował o poszanowanie ich pracy. - Dziękuję także tym, którzy pomagali w żniwach i pomagają rolnictwu! Dziękuję tym, co się troszczą o rolników oraz dopominają się o mieszkańców wsi  i godne wynagrodzenie dla rolników! – zaakcentował burmistrz.

W części oficjalnej rolniczego święta głos zabrali również: doradca prezydenta RP Lech Kuropatwiński, senator RP Jacek Włosowicz, przedstawiciele Powiatu Kazimierskiego: starosta Jan Nowak i wicestarosta Michał Bucki. 

Były również listy gratulacyjne z podziękowaniami i życzeniami dla rolników: od Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusz, odczytany przez Jarosława Miszczyka, radnego Rady Powiatu oraz od prezeski Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej, przekazany przez Janusza Skoczka, kierownika kazimierskiego Biura Powiatowego ARiMR.

Podczas ceremoniału obrzędowego, zgodnie ze staropolskim obyczajem, miało miejsce uroczyste przekazanie chleba - symbolu rolniczej pracy - gospodarzowi gminy. W imieniu rolników starostowie dożynek: Małgorzata Olech z Dalechowic i Paweł Sambór z Broniszowa, wręczyli burmistrzowi Adamowi Bodziochowi dorodny bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Wspólne krojenie pieczywa było dla nich nie lada wyzwaniem, bowiem były także bochenki chleba od delegacji  szesnastu sołectw. Częstowaniem gości dożynkowych smacznymi kromkami zajął się duet samorządowców: skarbnik gminy Agnieszka Gaik i zastępca burmistrza Łukasz Maderak.

Barwnym i widowiskowym akcentem niedzielnego święta była prezentacja wieńców dożynkowych wyplecionych przez mieszkańców sołectw: Dalechowice, Broniszów, Boronice, Cudzynowice, Głuchów, Krzyszkowice, Lekszyce, Łyczaków, Marcinkowice, Plechów, Sieradzice, Słonowice, Wojciechów, Wojsławice, Zagórzyce i Zięblice.

Panie w kolorowych i ludowych strojach w asyście dzieci, młodzieży a także umundurowani druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych na czele ze swoimi sołtysami wykazali się dużą inwencją artystyczną, w dowcipny sposób ośpiewując swoje własnoręcznie wykonane istne dzieła sztuki. W swoich autorskich przyśpiewkach na ludową nutę nie szczędzili komplementów, ale i uszczypliwości kazimierskim samorządowcom i starostom dożynek. Zwieńczeniem muzycznego maratonu dożynkowego był występ zespołu „Kazimierscy Seniorzy” oraz Kazimierza Kowalskiego na harmonijce ustnej.

Klimat dożynek podkreślała bogata scenografia estrady wykonana z płodów rolnych i różnorodnych kwiatów przez pracowników Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Grupy wieńcowe wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy gminy Kazimierza Wielka, zorganizowanym tradycyjnie przez włodarza kazimierskiej gminy Adama Bodziocha. Ideą konkursu było między innymi kultywowanie dawnych zwyczajów dożynkowych i promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. Artystyczne dzieła żniwne oceniała komisja w składzie: Ewa Wojciechowska z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Marta Borek z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kazimierzy Wielkiej, pod przewodnictwem Rafała Stokłosy - sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. 

Główną nagrodę w konkursie otrzymał wieniec wypleciony przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słonowicach. Drugie miejsce zajęło rękodzieło mieszkańców Dalechowic, a na trzecim miejscu uplasował się wieniec z Lekszyc.

Dożynkową uroczystość, którą poprowadziła Agnieszka Styczeń z kazimierskiego ratusza, zakończyła zabawa taneczna „pod chmurką” z zespołem „Czadu”.

 

Organizatorami dożynek gminnych byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, Sołtys i Rada Sołecka wsi Dalechowice, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dalechowicach.