Uroczyste nadanie parkowi miejskiemu w Kazimierzy Wielkiej imienia Rodu Łubieńskich

Nadanie parkowi miejskiemu w Kazimierzy Wielkiej imienia Rodu Łubieńskich miało miejsce w niedzielę, 5 czerwca br.

Uroczystego odsłonięcia nowej bramy wejściowej do parku, przy dźwiękach kazimierskiego hejnału, dokonali burmistrz Adam Bodzioch z przewodniczącym Rady Miejskiej Wacławem Piwudzkim oraz Tomasz Łubieński z synem Maciejem. Honorową asystę pełniły Aleksandra Celej i Aleksandra Żarnowiecka - harcerki z drużyny „Żywioły” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.
Dalszą część uroczystości, wpisująca się w ramy „Weekendu z Łubieńskimi”, która odbyła się w amfiteatrze, poprowadził Czesław Kowalski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Zastępca burmistrza Łukasz Maderak odczytał uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu parkowi imienia Rodu Łubieńskich, a następnie głos zabrali: burmistrz Adam Bodzioch, Maciej Łubieński, ojciec profesor Paweł Mazanka oraz starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak.