Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej

Kazimierskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Liturgię w intencji Ojczyzny sprawował proboszcz ks. kanonik Janusz Mularz. Po nabożeństwie, podczas specjalnego programu przygotowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury, wierni posiłkując się tekstami wyświetlanymi na telebeamie wspólnie zaśpiewali w świątyni znane pieśni patriotyczne. 

 

Po wyjściu z kościoła, uczestnicy obchodów na czele z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika i 24 pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po odegraniu hymnu polskiego przez orkiestrę, przed cokołem bohatera narodowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów przy dźwiękach tremola werblowego złożyli przedstawiciele władz samorządowych, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, delegacje organizacji kombatanckich, delegacje związkowe, stowarzyszeń, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, instytucji i partii politycznych.

W imieniu mieszkańców kazimierskiej gminy kwiaty składali: burmistrz Adam Bodzioch, przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Piwudzki i radny Jerzy Koziara, natomiast Powiat Kazimierski reprezentowali: wicestarosta Michał Bucki, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz i wiceprzewodniczący Marek Augustyn. Były także wiązanki złożone w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz ministra, Posła na Sejm RP z Ziemi Świętokrzyskiej Michała Cieślaka.

Przed pomnikiem wartę honorową zaciągnęły harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły" z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: Aleksandra Żarnowiecka i Alicja Stępień. Po uroczystości głos zabrał radny Powiatu Kazimierskiego - Jarosław Miszczyk, który odczytał okolicznościowy list od Wojewody Świętokrzyskiego a następnie włodarz gminy Adam Bodzioch, który serdecznie podziękował wszystkim za tak liczny udział w rocznicowych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podczas trzeciomajowego święta ulice Kazimierzy Wielkiej były udekorowane flagami narodowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez burmistrza Adama Bodziocha biało-czerwone kotyliony. Akcentem tegorocznego święta były również melodie patriotyczne rozbrzmiewające kilkukrotnie w ciągu dnia z kazimierskiej baszty.

Organizatorami gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja byli Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.