Religijne nuty w Kazimierzy

W niedzielne popołudnie, 4 maja br. w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert „na religijną nutę”, zorganizowany przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Kielcach. W koncercie udział wzięły amatorskie zespoły wokalno – instrumentalne startujące w eliminacjach do „XIV Festiwalu Piosenki Religijnej – Kielce 2014”.

Kazimierski dekanat reprezentowały dwie schole z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej, prowadzone przez Ireneusza Górskiego: „Faustynki” – w kategorii dziecięcej (do lat 13-tu) oraz „Bez Przesady” – w kategorii młodzieżowej (powyżej 13-tu lat). O występ w diecezjalnym koncercie finałowym ubiegał się również zespół z dekanatu słomnickiego w województwie małopolskim - „Deus Pro Nobis” z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Widomej.
Każdy zespół zaprezentował po dwa utwory o tematyce religijnej, przy własnym, „żywym” akompaniamencie na instrumentach klawiszowych, strunowych i perkusyjnych. Występy nagrywane były na audio-video przez dyrektora artystycznego festiwalu - Stanisława Jurkowskiego. Zarejestrowany materiał – wraz z nagraniami z innych eliminacji – zostanie oceniony przez Komisję Artystyczną Festiwalu. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, emisję głosu, dykcję, pomysłowość w aranżacji utworów, instrumentację, wykonanie i wyraz artystyczny. Najlepsze zespoły wyłonione w eliminacjach przeprowadzonych na terenie diecezji kieleckiej, otrzymają zaproszenia do udziału w Finale „XIV Festiwalu Piosenki Religijnej”, który odbędzie się 10 czerwca 2014 roku w Kieleckim Centrum Kultury.

Kolejnym wydarzeniem religijnym był „II Dekanalny Przegląd Pieśni i Piosenki Maryjnej”, który zorganizowały kazimierskie parafie: p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, p.w. Miłosierdzia Bożego oraz Kazimierski Ośrodek Kultury. Publiczność i uczestników powitała p.o. dyrektora Agnieszka Styczeń, natomiast ksiądz dziekan Janusz Mularz skierował do młodych wykonawców słowa uznania za przystąpienie do konkursu i życzył im udanych występów. W przeglądzie, którego celem było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki Maryjnej, udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z dekanatu kazimierskiego. Soliści wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas O-III i klas IV-VI. W komisji konkursowej zasiedli: Agnieszka Styczeń, Klaudia Kobus i Stanisław Jurkowski - dyrektor artystyczny kieleckiego festiwalu piosenki religijnej. Jury oceniając prezentacje dzieci brało pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonywanego utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wszystkim uczestnikom przeglądu pamiątkowe dyplomy wręczył burmistrz Tadeusz Knopek, zaś z rąk księdza proboszcza Wacława Woźnicy z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego dzieci otrzymały nagrody rzeczowe, ufundowane przez księży proboszczów z ościennych parafii, które soliści reprezentowali w przeglądzie, tj. parafie w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierzy Małej i Gorzkowie.
Laureaci przeglądu w kategorii uczniowie klas 0-III
I miejsce – Gabriela Lewicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej (op. siostra Krystella Pacyna)
II miejsce – Kevin Kupiec z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie (op. Danuta Kołacz)
III miejsce – Oliwia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie (op. Danuta Kołacz)
 
Laureaci przeglądu w kategorii uczniowie klas IV – VI
I miejsce ex aequo - Gabriela Stokłosa i Natalia Przytuła ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej (op. Anna Michno i Piotr Pietrasik)
II miejsce – Martyna Bugaj z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie (op. Grzegorz Krawczuk)
III miejsce – Aleksandra Prząda ze Szkoły Podstawowej w Zięblicach (op. siostra Krystella Pacyna)
Wyróżnienie – Aleksandra Sadło ze Szkoły Podstawowej w Zięblicach (op. siostra Krystella Pacyna)
Wyróżnienie – Gabriela Żulichowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej
(op. Anna Michno i Piotr Pietrasik)