Rok Rodu Łubieńskich zainaugurowany !

W uznaniu zasług znamienitego rodu Łubieńskich dla powstania i rozwoju Miasta Kazimierza Wielka, w dniu 28 października 2021 r. na XLVIII sesji, Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę o ustanowieniu roku 2022 w Kazimierzy Wielkiej Rokiem Rodu Łubieńskich. 

W dniu 22 stycznia br., w 26. rocznicę śmierci jednego z najznamienitszych z Rodu – Ludwika Łubieńskiego, odbyła się inauguracja Roku. W Miejsko-Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miał odbyć się w tym dniu wieczór autorski Macieja Łubieńskiego, który wydał opowieść o swych przodkach pt. „Portret rodziny z czasów wielkości. O prymasach, milionerach, zakonnicach, bankrutach, pisarkach i innych przodkach”. Jest to bezpretensjonalna, uciekająca od sentymentów, raz gorzka, a raz zabawna podróż literacka śladami przodków, w której Maciej Łubieński rozlicza się z historią rodziny, ale robi to z dystansem, klasą i czułością, choć również i z odrobiną ironii. Jest to też  opowieść o tym, jak skromna szlachta z Kaliskiego wdrapała się na szczyt, i o tym - jak z niego spadła, częściowo na własne życzenie, częściowo z wyroku historii. 

Ze względu na pandemię Maciej Łubieński nie mógł przybyć do Kazimierzy i wieczór autorski nie odbył się. Otwarto natomiast w bibliotece wystawę poświęconą Rodowi Łubieńskich, na której obejrzeć można wiele pozyskanych od mieszkańców zdjęć związanych z Łubieńskimi i cukrownią Łubna, a także różne przedmioty, które na codzień eksponowane są w Izbie Regionalno – Historycznej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, na baszcie.

W niedzielę, 23 stycznia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została Msza św. w intencji Rodu Łubieńskich oraz władz samorządowych Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Mszę celebrował proboszcz parafii, ks. kanonik Janusz Mularz, który wygłosił także homilię. Władze samorządowe reprezentowali: wiceburmistrz Łukasz Maderak, przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Piwudzki wraz z radnymi Rady Miejskiej. W uroczystościach związanych z inauguracją Roku Rodu Łubieńskich czynnie uczestniczyli dyrektorzy placówek kultury: Greta Dzikowska – dyrektorka Biblioteki Publicznej i Czesław Kowalski – dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Po Mszy św. samorządowcy udali się na cmentarz parafialny, gdzie spoczywają zmarli z Rodu. Na ich grobach zapalono znicze w biało-czerwonych szarfach. 

Dodać należy, że w centralnym punkcie miasta, na tle byłej cukrowni, Gmina zawiesiła pokaźnych rozmiarów baner informujący o Roku Rodu Łubieńskich, z herbem Pomian, portretem założyciela Łubnej - Kazimierza Łubieńskiego i zdjęciem Łubnej z czasów prosperity.