Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

 

W Kazimierzy Wielkiej obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, którą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji Ojczyzny odprawili ksiądz dziekan Janusz Mularz i ksiądz kanonik Jan Dudek.

Po nabożeństwie uczestnicy trzeciomajowego święta, z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic oraz 20 pocztami sztandarowymi na czele, przeszli ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po odegraniu hymnu państwowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed cokołem bohatera narodowego złożyli przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej, policji, liczne delegacje szkół, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i związków zawodowych. W imieniu mieszkańców gminy kwiaty złożył burmistrz Tadeusz Knopek i sekretarz Zbigniew Kołton. Kazimierskie Starostwo Powiatowe reprezentował starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn.     
Dalsza część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybyłych gości powitała p.o. dyrektora KOK Agnieszka Styczeń. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili gospodarze gminy i powiatu: burmistrz Tadeusz Knopek i starosta Jan Nowak. Burmistrz w swym wystąpieniu przywołał słowa św. Jana Pawła II sprzed 23 lat, wygłoszone przez papieża podczas IV pielgrzymki do Polski, który o wybitnym dokumencie Sejmu Czteroletniego powiedział: „Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu; odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość.” Z kolei starosta podkreślił, że dzisiejsze święto jest świętem radości, ponieważ nie wspominamy martyrologii, śmierci czy krwi. Obchodzimy bowiem rocznicę powstania myśli, która przetrwała przez ponad dwa stulecia i na bazie tej myśli, będącej siłą w owej epoce, budujemy także siłę naszej teraźniejszości i przyszłości. Na założeniach tej konstytucji powstawały inne akty prawa zasadniczego w państwach wolnego, demokratycznego świata.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, którzy przygotowani przez panie nauczycielki Beatę Kubiec i Annę Micho, zaprezentowali wzruszający spektakl pt. „Tyś wywiódł nas o Trzeci Maju …”. Inscenizacja w wykonaniu młodych artystów była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Młodzi aktorzy przypomnieli widzom karty naszej historii sprzed ponad dwóch wieków, okoliczności uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie konstytucji oraz barwnie opowiadali o pięknie naszego kraju. Wehikułem czasu artyści przenieśli nas na dwór króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie na słynnych obiadach czwartkowych gościli najwybitniejsi intelektualiści epoki oświecenia. Spotkaliśmy m.in. twórców konstytucji 3 Maja: Stanisława Małachowskiego, Hugona Kołłątaja, Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica oraz „księcia” poetów polskich Ignacego Krasickiego. Ukoronowaniem spektaklu był nasz narodowy taniec – polonez. Widowisko patriotyczne wywarło na publiczności ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa widzów oraz gratulacje złożone osobiście każdemu z wykonawców i ich opiekunkom przez burmistrza Tadeusza Knopek.