PAMIĘĆ O RODZIE ŁUBIEŃSKICH

Pracownicy Kazimierskiego Ośrodka Kultury uporządkowali zaniedbany teren wokół grobów i odnowili mogiły rodziny Łubieńskich, które znajdują na kazimierskim cmentarzu w sektorze B1 (po lewej stronie, około 30 metrów od głównej bramy do nekropolii).
Usunięte zostały chwasty, dzikie krzewy, na splantowanej ziemi ułożono włókninę a na nią wysypano kamień granitowy. Żeliwne pomniki pokryte rdzą i krzyże zostały oczyszczone i zakonserwowane a jeden z nich zrekonstruowany. Odmalowane zostały napisy na tablicach nagrobnych jak również ogrodzenie wokół kwatery rodu Łubieńskich, a przed nim zamontowane zostały tablice opracowane i wykonane przez pracowników Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Jedna z nich zawiera opis historii rodu Łubieńskich ze zdjęciami a na drugiej widnieją nazwiska osób pochowanych w tym miejscu oraz tych, których miejsce pochówku jest nieznane a na kazimierskim cmentarzu znajdują się poświęcone im symboliczne tablice.
Ideą przedsięwzięcia Kazimierskiego Ośrodka Kultury było upamiętnienie zacnego rodu Łubieńskich, któremu zawdzięczamy dynamiczny rozwój Kazimierzy Wielkiej i przekształcenie wsi Kazimierza Wielka w przyfabryczną osadę, a już w wieku XX - w miasto, dzięki wybudowaniu przez hrabiego Kazimierza cukrowni „Łubna” w 1845 roku.
Mamy nadzieję, że tablice z bardzo dokładnymi opisami oraz z ciekawymi życiorysami wybitnych i zasłużonych postaci tego rodu, będą szczególnie dla młodego pokolenia impulsem do głębszego zainteresowania i zapoznania się z historią i dokonaniami Łubieńskich nie tylko dla kazimierskiej ziemi ale również dla rozwoju Polski.

W kwaterze na kazimierskim cmentarzu spoczywają:
- Kazimierz hr. Łubieński h. Pomian - ur. 1810 r., zm. 1870 r. w Kazimierzy Wielkiej, syn Franciszka hr. Łubieńskiego i Anny z Miłkowskich. Założyciel Cukrowni „Łubna” w 1845 roku.
- Franciszek hr. Łubieński h. Pomian - ur. 1835 r. w Kazimierzy Wielkiej, zm. 3 sierpnia 1891 r. w Kazimierzy Wielkiej, syn Kazimierza hr. Łubieńskiego i Marii z Krasińskich. Właściciel Cukrowni „Łubna” i założyciel Cukrowni „Szreniawa”.
- Helena z hr. Łubieńskich h. Pomian - ur. 10 marca 1863 r., zm. 29 marca 1902 r. Żona Leona hr. Łubieńskiego, zmarłego w sierpniu 1944 roku – miejsce pochówku nieznane.
- Stanisław hr. Łubieński h. Pomian - ur. 1896 r. w Kazimierzy Wielkiej, zm. w 1903 r.
w Kazimierzy Wielkiej, mając zaledwie 7 lat. Syn Leona hr. Łubieńskiego i Heleny z Orsettich Łubieńskiej.
- Ludwik hr. Łubieński h. Pomian - ur. 6 maja 1912 r. w Kazimierzy Wielkiej, zm. 22 stycznia 1996 r. w Londynie, syn Leona hr. Łubieńskiego i Leopoldyny z Hutten – Czapskich. Jego prochy zostały sprowadzone do Kazimierzy Wielkiej z Londynu 26 sierpnia 1996 r.
Łubieńscy wywodzili się z ziemi sieradzkiej, a ich gniazdem rodowym była wieś Łubna, od której przybrali nazwisko. Na przestrzeni wieków pełnili wysokie stanowiska urzędnicze, wojskowe i kościelne. Z licznej rodziny Łubieńskich było siedmiu biskupów, w tym dwóch prymasów Polski, a także pięciu generałów Wojska Polskiego. Założycielem kazimierskiej linii Łubieńskich był Franciszek Ksawery (1784-1826). Kapitan szwoleżerów napoleońskich, odbył kampanię pruską i hiszpańską. W 1809 roku uhonorowany Francuską Legią Honorową. Deputowany na sejm w 1812 roku. Żonaty z Anną Miłkowską – dziedziczką po kądzieli fortuny wygasłej linii Łubieńskich. W posagu od matki swojej przyszłej żony Anny otrzymał dobra ziemskie w Kazimierzy Wielkiej. Z tego związku Franciszek posiadał jedynego syna Kazimierza, przyszłego właściciela majątku Kazimierza Wielka.

Kliknij poniższy napis „czytaj dalej” i zobacz zdjęcia przedstawiające zaniedbaną kwaterę, jak również etapy porządkowania.