Fotorelacja z obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki biało-czerwoną wiązankę kwiatów złożył w imieniu samorządu gminnego burmistrz Adam Bodzioch w asyście viceburmistrza Łukasza Maderaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Wacława Piwudzkiego oraz radnych miejskich.
Wartę przy pomniku Kościuszki pełniły harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły", działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wcześniej, o godz. 12-tej delegacja uczestniczyła w Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.