74. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W piątek, 11 kwietnia br. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy zbrodni katyńskiej, które rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego.

Nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny i tysięcy Polaków, zamordowanych przez sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie, celebrował ks. proboszcz Wacław Woźnica. Z kościoła uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac szkolny Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich. To tutaj znajduje się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony zamordowanemu 74 lata temu w Katyniu, porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce.
W imieniu mieszkańców miasta i gminy kwiaty przed obeliskiem złożył burmistrz Tadeusz Knopek i sekretarz Zbigniew Kołton. Radę Miejską reprezentował przewodniczący Andrzej Kuliś, Krzysztof Nowak i Marek Szmuc. Starostwo Powiatu Kazimierskiego reprezentowali: starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i przewodniczący Rady Marek Augustyn. Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, rodzina porucznika Postawki, organizacje związkowe, stowarzyszenia, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo -wychowawczych oraz instytucji samorządowych.
Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie licznie zebraną publiczność, w tym wszystkich uczniów kazimierskiego gimnazjum, powitała p.o. dyrektora Agnieszka Styczeń. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili liderzy lokalnych samorządów – miasta i powiatu.
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Knopek nakreślił historię mordu niewinnych ludzi i zatajanie prawdy – od wydania rozkazu 5 marca 1940 roku o rozstrzelaniu polskich jeńców, poprzez odkrycie masowych dołów śmierci polskich oficerów w lesie katyńskim koło Smoleńska, aż do momentu, kiedy 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow ogłosił, że odpowiedzialność za mord ponosi NKWD. Burmistrz przypomniał również nazwiska patriotów, synów ziemi kazimierskiej, którzy po 17 września 1939 roku trafili do sowieckiej niewoli i zostali zamordowani strzałem w tył głowy. Byli to: por. Leon Postawka - ur. w Odonowie, kapitan Włodzimierz Leon Krzyżanowski - ur. w Cudzynowicach, porucznik Euzebiusz Wojewódzki - ur. w Dalechowicach i kapitan Józef Podczaska.
Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak w swym wystąpieniu m.in. mocno podkreślił, że „Ponad 20 tysięcy ludzi nie poległo na polu walki i chwały, lecz zostali oni wymordowani w bestialski sposób przez sowieckich oprawców!”. Apelował do zebranych „To na nas, kolejnych już pokoleniach spoczywa obowiązek pielęgnowania wiedzy i pamięci oraz upowszechniania historii wśród nowej generacji narodu polskiego”.
Po przemówieniach, w części artystycznej obejrzeliśmy głęboko poruszający program pt. „Katyń 1940. Prawda, ból i nadzieja.”, według scenariusza i w reżyserii Moniki Anielskiej, Doroty Wojas i Urszuli Góra. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali kazimierskiej publiczności patriotyczne widowisko, w którym przedstawili historię polskich bohaterów pojmanych do niewoli, osadzonych w obozach na Wschodzie i zgładzonych w katyńskim lesie. Atmosferę i grozę tamtych dramatycznych wydarzeń dodatkowo podkreślała scenografia autorstwa Beaty Podstawy z kazimierskiego gimnazjum i Ewy Wojciechowskiej z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Finałową sceną programu było zapalenie zniczy pamięci. Białe i czerwone lampiony ułożone na scenie przez młodych artystów utworzyły napis „KATYŃ”. Kiedy wybrzmiały już ostanie słowa, na widowni dotychczas pogrążonej w skupieniu i ciszy, rozległy się długotrwałe i głośne brawa.
Utalentowanej młodzieży gimnazjalnej i jej opiekunkom za poruszającą serca i niekonwencjonalną lekcję historii, serdecznie podziękował burmistrz Tadeusz Knopek i starosta Jan Nowak.

Organizatorami obchodów byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Kazimierski Ośrodek Kultury
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej