Niekonwencjonalna lekcja historii z bardem „Solidarności” w tle

Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowany po raz szesnasty przez Kazimierski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, jest sztandarową imprezą, odbywającą się w ramach kazimierskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Tradycyjnie, patronat honorowy nad przeglądem objęli: Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak Starosta Kazimierski i Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Ideą najstarszego w Świętokrzyskiem projektu poświęconego legendarnemu bardowi „Solidarności”, jest propagowanie wśród młodego pokolenia twórczości Jacka Kaczmarskiego - poety, kompozytora i pieśniarza oraz upamiętnienie tragicznych wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku. Przegląd, mający charakter artystyczny oraz edukacyjny w zakresie recytacji, muzyki i wokalistyki, składał się z dwóch etapów: konkursu recytatorskiego (z którego relacja została zamieszczona w poprzednim artykule) i konkursu piosenki.

Pierwsze miejsce wśród miłośników „żywego słowa”, interpretacją utworu „Tezeusz”, wywalczył Kacper Sambór z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, przygotowany przez Mariolę Czarny. Drugie miejsce, za recytację wiersza "Wizyta w PRL na zaproszenie rzecznika rządu", zdobył Marcin Nawrot - uczeń kazimierskiego Liceum, którego do konkursu przygotowała Agnieszka Buczak. Trzecie miejsce za prezentację "Robinsona Crusoe" jury przyznało Alicji Mróz ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu, przygotowanej pod kierunkiem Agaty Prusek. Wyróżnienia otrzymali uczniowie Wioletty Wójcik z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej: Jakub Sroga za wykonanie utworu "Przyjaciele" oraz Emil Gaweł recytujący "Brat dobry, brat zły".

W czwartkowy poranek, 12 grudnia br. w sali widowiskowej miała miejsce druga odsłona przeglądu - konkurs piosenki. Przed komisją konkursową i publicznością wystąpiły solistki reprezentujące szkoły podstawowe nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz średnie: Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie i Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Talenty wokalne uczennic oceniało profesjonalne, „muzyczne” jury w składzie: Zbigniew Janik – emerytowany nauczyciel muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach, Robert Basiak – instruktor muzyki, kapelmistrz skalbmierskiej orkiestry dętej, organista w kolegiacie skalbmierskiej oraz Małgorzata Kwiatek – gitarzystka, saksofonistka i wokalistka, organizatorka i jurorka pobiednickiego konkursu piosenki, która również prowadzi scholę przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii panny w Igołomii. Przy ocenie prezentacji muzycznych jury brało pod uwagę: interpretację utworu, kulturę słowa, dykcję, intonację, warunki głosowe wykonawcy oraz dobór i aranżację utworu. Główną nagrodę, przy akompaniamencie swojego kolegi Dominika Kocińskiego, wyśpiewała Aleksandra Radosz z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Uczennica, przygotowana przez Beatę Niebylicką, zachwyciła jurorów wykonaniem utworu pt. „A my nie chcemy uciekać stąd”. Drugie miejsce, za wykonanie „Ballady katyńskiej” przy akompaniamencie Ireneusza Górskiego zajęła Aneta Gołębiowska z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, która szlifuje swój talent pod kierunkiem Anny Adamczyk. Trzecie miejsce - za interpretację utworu „Poczekalnia” - jury przyznało Kamili Zielińskiej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1, którą przygotował i na pianinie solistce akompaniował Grzegorz Krawczuk.
Wyróżnienia otrzymały: Martyna Bugaj z Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie, która pod kierunkiem Pauliny Karbowniczek przygotowała na konkurs utwór „Wigilia na Syberii” oraz za wykonanie utworu „Źródło” - Gabriela Żulichowska z kazimierskiego liceum, której opiekunem była Beata Niebylicka.

Tego samego dnia, o godz. 12.00 odbyła się uroczysta gala finałowa przeglądu, połączona z obchodami 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wśród ponad 400 - osobowej publiczności byli przedstawiciele władz samorządowych, związkowych struktur kazimierskiej i świętokrzyskiej „Solidarności”, służb mundurowych, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze szkół średnich w Kazimierzy Wielkiej, Cudzynowicach i Odonowie oraz prof. Wiktor Adamus z Uniwersytetu Jagiellońskiego - brat nieżyjącego działacza "Solidarności" lat 80-tych Tadeusza Adamusa z Łyczakowa. Licznie przybyłych gości i laureatów przeglądu powitał Czesław Kowalski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Część oficjalna rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy pamięć ofiar stanu wojennego i tych, którzy wówczas walczyli o wolność, ale już od nas odeszli. Okolicznościowe przemówienia wygłosili patroni honorowi przeglądu: Jan Nowak Starosta Kazimierski oraz Kazimierz Pasternak Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. W swych wystąpieniach przywołali atmosferę stanu wojennego, mówiąc m.in. o systemie represji władzy komunistycznej i trudnym codziennym życiu Polaków, ówczesnym poczuciu wspólnoty Polaków i roli opozycyjnej „Solidarności”. Sekretarz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Rafał Stokłosa odczytał list od burmistrza Adama Bodziocha, w którym to włodarz gminy podkreślił, że „13 grudnia 1981 roku zniweczono wielkie nadzieje naszego narodu rozbudzone przez pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny, Sierpień 1980 roku oraz powstanie „Solidarności”. Tego pamiętnego dnia podeptano naszą godność, nadzieję na demokrację, poszanowanie praw obywatelskich i godne życie. Wielomilionowy ruch społeczny, który rzucił wyzwanie komunistycznemu totalitaryzmowi musiał zejść do podziemia”. Burmistrz odniósł się także do twórczości Jacka Kaczmarskiego, pisząc, że „Fenomen Kaczmarskiego tkwi w pewnej ciągłości: oto jego twórczość przeprowadza nas przez stan wojenny – jedną z kolein najnowszej historii Polski. W czasie trwania stanu wojennego daje nadzieję uciśnionym ludziom. A dzisiaj nam – kolejnym pokoleniom po spalonym już „młodym lesie” - daje możliwość zapamiętania lub poznania tamtych wydarzeń poprzez zagłębienie się we wspaniałe poetyckie obrazy, które wykreował”. Głos zabrał także Henryk Duda, który ze wzruszeniem przybliżył historię „Solidarności” działającej w powiecie kazimierskim oraz przypomniał o swoich kolegach, internowanych w stanie wojennym.

Po części oficjalnej ogłoszone zostały wyniki szesnastej edycji Przeglądu. Zwycięzcy i wyróżnieni w obu konkursach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe z rąk hojnych sponsorów, które laureatom wręczali: zastępca burmistrza Łukasz Maderak, starosta Jan Nowak, Kazimierz Pasternak z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz Teresa Ochenduszka, reprezentująca Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej. Główne trofeum - statuetkę XVI Przeglądu - wręczała obu laureatom pierwszego miejsca Beata Stępień, przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" w Kazimierzy Wielkiej. Od organizatorów przeglądu były dyplomy z podziękowaniami i upominki dla jurorów, opiekunów artystów i fundatorów nagród. Laureaci przeglądu zaprezentowali się publiczności w części artystycznej obchodów, upamiętniających tragiczne wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku. Młodzi wykonawcy za wspaniałe wykonanie utworów poetyckich i piosenek Jacka Kaczmarskiego otrzymali od widzów gromkie brawa. Przegląd był dla młodej widowni niekwestionowaną lekcją patriotyzmu i najnowszej historii.

Sponsorami przeglądu byli: Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak Starosta Powiatu Kazimierskiego, Kazimierski Ośrodek Kultury, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej, Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.