Eliminacje recytatorskie w XVI Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego

W poniedziałek, 9 grudnia br. odbył się konkurs recytatorski w ramach XVI Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

 

Oratorskie występy młodzieży oceniało jury w składzie: pani Jolanta Nowak, pani Krystyna Majewska – Szymańska i pani Jolanta Michałowska. Utwory Jacka Kaczmarskiego recytowała młodzież, która reprezentowała szkoły podstawowe i średnie z terenu powiatu kazimierskiego.
Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Kolejność miejsc, jakie w konkursie zajęli poszczególni recytatorzy poznamy w czwartek, 12 grudnia o godz. 12.00 podczas uroczystej gali poprzedzającej koncert laureatów przeglądu, który uświetni kazimierskie obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W gronie zwycięzców, których dziś podajemy według kolejności występowania w poniedziałkowym konkursie – znaleźli się:
- Alicja Mróz ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu – opiekun pani Agata Prusek
- Kacper Sambór z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej – op. pani Mariola Czarny
- Jakub Sroga i Emil Gaweł z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – op. pani Wioletta Wójcik
- Marcin Nawrot z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej – op. pani Agnieszka Buczak
W tegorocznym konkursie recytatorskim utwory Jacka Kaczmarskiego recytowali także uczniowie reprezentujący:
- Szkołę Podstawową w Krzczonowie – op. pani Maria Pawłowska
- Samorządową Szkołę Podstawową w Wielgusie – op. pani Bernadeta Wiśniewska
- Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – op. pani Edyta Mikina
- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu – op. pani Dorota Bijak

Patronat honorowy nad przeglądem objęli, jak również ufundowali nagrody dla laureatów przeglądu:
- Pan Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
- Pan Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierskiego
- Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej