60 pytań na 60. lecie miasta, czyli Wielki Test Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej

W ramach obchodów jubileuszu 60.lecia nadania praw miejskich Kazimierzy Wielkiej, Kazimierski Ośrodek Kultury zorganizował konkurs, mający na celu zachęcenie lokalnej społeczności do poznawania, wzbogacania i sprawdzenia swojej wiedzy o mieście poprzez wspólną zabawę.

W niedzielne popołudnie, 17 listopada br. uczestników zgromadzonych w sali widowiskowej i publiczność, powitał Czesław Kowalski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, który był pomysłodawcą imprezy i autorem pytań konkursowych do Wielkiego Testu Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej. W niekonwencjonalnym sprawdzianie o charakterze open, udział wzięło aż 98 osób. W konkursowe szranki stanęły dzieci w wieku powyżej 12 roku życia, jak również dorośli, z których najstarszy miał 71 lat. Test rozwiązywali nie tylko rodowici kazimierzanie, ale również osoby z okolicznych miejscowości. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych w Kamieńczycach, w Wielgusie, dzieci ze „Szkoły Twórczej” w Cudzynowicach oraz z kazimierskiej „jedynki” i „trójki”. Starsza młodzież reprezentowała Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Liceum Ogólnokształcące i Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej. Podczas niedzielnej imprezy swoją wiedzę sprawdzały także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzycach, kazimierzanie i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy na czele ze skarbnikiem Agnieszką Gaik i sekretarzem Rafałem Stokłosą. Wyzwanie podjął również sam burmistrz Adam Bodzioch, choć ze względu na objęcie swoim honorowym patronatem imprezy i rolę fundatora nagród – poza konkursem.
Wielki Test Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej w formie testu pisemnego i rozgrywany w kategorii indywidualnej, poprowadziła Liliana Małek z grupy teatralnej „Apropo”, działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Konkurs składał się z 4 rund, a każda z nich zawierała 15 pytań testowych, tak zwanych zamkniętych, które były czytane przez Lilianę i dodatkowo wyświetlane na dużym ekranie. Zadaniem uczestnika było udzielenie odpowiedzi na pytanie w czasie 10 sekund, poprzez wybór tylko jednej z czterech propozycji podanych przy każdym z nich: a, b, c lub d. Pytania dotyczyły zagadnień związanych z miastem w zakresie historii, geografii, architektury, społeczeństwa i ludzi, kultury, oświaty, sportu i współczesności. Dla rozładowania stresu, jaki niewątpliwie towarzyszył uczestnikom, organizatorzy przygotowali dla nich przerywniki muzyczne. Między rundami testu, na scenie wystąpiły solistki z zespołu „Na ostatnią chwilę”: Gabriela Stokłosa, Martyna Bugaj i Gabriela Żulichowska.
Wszyscy uczestnicy Wielkiego Testu otrzymali upominki w postaci długopisów i ekologicznych toreb bawełnianych na zakupy (i nie tylko), z nadrukowaną na nich grafiką i okolicznościowym napisem „Moje miasto Kazimierza Wielka – 60 lat praw miejskich”.
Zgodnie z regulaminem, po upływie czasu przewidzianym na sprawdzenie kart testowych, na stronie internetowej opublikowane zostaną nazwiska zwycięzców Wielkiego Testu o mieście. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych, ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Bodziocha i sponsorów, zostaną wręczone laureatom na Sesji Rady Miasta.
W sprawnym przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości o mieście, pracownikom Kazimierskiego Ośrodka Kultury pomagały harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, działającej przy naszym ośrodku.
W holu Kazimierskiego Ośrodka Kultury można było oglądać dwie okolicznościowe wystawy: "Kazimierza dawniej i dziś" oraz "Pałac Lacon - początki XX wieku", przedstawiająca unikalne zdjęcia wnętrz kazimierskiego Pałacu Lacon z lat 1902-1928. Fotografie pochodzą z rodzinnego albumu państwa Tołłoczków, ówczesnych zarządców Pałacu Lacon. Udostępnione zostały przez Marię Tołłoczko i jej córkę oraz zięcia, państwa Rosiaków z Warszawy. Obróbkę komputerową archiwalnych zdjęć wykonał Zdzisław Pilarski - fotografik, dokumentalista i regionalista.
Kazimierski Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w naszym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania za poświęcony czas kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do testu oraz do rodziców dzieci.

Sponsorami nagród dla zwycięzców Wielkiego Testu Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej są:
- Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka pan Adam Bodzioch
- Firma Handlowo – Usługowa  „BIEL- DACH” w Kazimierzy Wielkiej pana Grzegorza Biel
- Związek Międzygminny "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej
- Bank BNP PARIBAS S.A. w Warszawie - Oddział w Kazimierzy Wielkiej
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
- Firma „ePAKA.pl” w Kazimierzy Wielkiej pana Adama Mucha
- Sklep „RZEPKA” w Kazimierzy Wielkiej państwa Matyldy i Arkadiusza Rzepa
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej