Rolnicy Ziemi Kazimierskiej dziękowali za plony

Rolnicy Ziemi Kazimierskiej dziękowali za zebrane plony na Gminno – Powiatowych Dożynkach w Kazimierzy Wielkiej. W niedzielę, 25 sierpnia br. Święto Plonów zainaugurowała msza święta, odprawiona na stadionie sportowym „Sparta”. 

 

Eucharystię koncelebrowali: wicedziekan ks. Krzysztof Balcer – proboszcz parafii w Kazimierzy Małej, ks. proboszcz Arkadiusz Borusiński ze Stradowa oraz kapłani z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej: ks. proboszcz Janusz Mularz i wikary ks. Marcin Bączek. Ksiądz Janusz Mularz nie skąpiąc wody święconej, obficie poświęcił chleby dożynkowe i 20 okazałych wieńców żniwnych – 16 z nich przygotowały sołectwa z gminy Kazimierza Wielka, cztery – pozostałe gminy powiatu kazimierskiego. Jak co roku, oprawę muzyczną mszy św. dziękczynnej zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach, pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika.

Po uroczystym nabożeństwie nastąpiła oficjalna część obchodów dożynkowych. Licznie zgromadzonych na murawie stadionu gości, serdecznie powitał zastępca burmistrza Łukasz Maderak. W swym okolicznościowym przemówieniu burmistrz Adam Bodzioch podkreślił, że „Dożynki, to najlepszy moment, by przypomnieć ludziom o wartości chleba. Tak, jak dziś dzielimy się tym bochnem dożynkowym, tak przez cały rok pamiętajmy, by dzielić się nim z tymi, którzy go potrzebują. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Wychowałem się na wsi i doskonale znam pracę na roli, dlatego pragnę wyrazić swój głęboki szacunek dla wysiłku podejmowanego przez rolników każdego dnia. Wiem, że warsztat, na którym pracuje rolnik – ziemia – jest warsztatem niezwykle trudnym i wymagającym”. Słowa uznania i podziękowania skierowali do rolników także: Starosta Kazimierski Jan Nowak, były Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski i Mirosław Fucia – delegat z powiatu kazimierskiego do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Głos zabrali również: Janusz Skoczek – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej, Andrzej Lasak – przedstawiciel Starosty Buskiego oraz Hubert Przybyszewski, który odczytał list od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

Staropolskim obyczajem, starostowie tegorocznego Święta Plonów: Wioletta Radosz z Gunowa – Wilkowa z gminy Kazimierza Wielka i Janusz Kurek z Grodowic z gminy Bejsce, przekazali na ręce burmistrza Adama Bodziocha i starosty Jana Nowaka - dwa dorodne bochny chleba, upieczone z mąki z tegorocznych zbiorów. Następnie, zgodnie z tradycją, gospodarze kazimierskich dożynek wraz z liderami samorządów wspólnie pokroili chleby i częstowali nimi uczestników dożynek.

Jednym ze zwyczajów dożynkowych jest konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy. W części obrzędowej, wszystkie delegacje sołectw w barwnych strojach ludowych zaprezentowały i z zaangażowaniem ośpiewały wykonane własnoręcznie złociste „dzieła sztuki”. W gminie Kazimierza Wielka do konkursu stanęły wieńce z sołectw: Boronice, Broniszów, Dalechowice, Donosy, Gabułtów, Głuchów, Gunów – Wilków, Kazimierza Mała, Krzyszkowice, Łyczaków, Nagórzanki, Paśmiechy, Słonowice, Wojciechów, Wojsławice i Zięblice. Zwyciężył wieniec misternie wypleciony przez mieszkańców Słonowic i on reprezentował gminę Kazimierza Wielka w konkursie powiatowym. Na kolejnych miejscach uplasowały się wieńce z Broniszowa i Gunowa – Wilkowa. Obok Słonowic, w konkursie powiatowym w szranki stanęły wieńce z pozostałych gmin: sołectwo Bejsce – gmina Bejsce, Krzyż – gmina Czarnocin, Kamienna – gmina Opatowiec, Drożejowice – gmina Skalbmierz. Komisja konkursowa najwyżej oceniła wieniec z Bejsc, który będzie reprezentował powiat kazimierski na Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie.

W części artystycznej wystąpił zespół wokalny "Gabułtowianki" z Gabułtowa, działający pod egidą Kazimierskiego Ośrodka Kultury oraz zespół „Tu i Teraz” z Bejsc. Gwiazdą wieczoru była kapela góralska „Ondraszki”, zaś niedzielną imprezę, którą sprawnie prowadzili Czesław Kowalski dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury w asyście Nikandry Kądzieli, zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Respect”.

Atrakcjami kazimierskiego święta była wystawa maszyn rolniczych, stoiska Gmin, instytucji związanych ze środowiskiem rolniczym, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Broniszowa, Wojciechowa, Gunowa - Wilkowa, Kamiennej i Krzyża oraz dla najmłodszych wesołe miasteczko.

Organizatorami i sponsorami dożynek byli: Burmistrz Adam Bodzioch, Starosta Kazimierski Jan Nowak, a imprezę wsparł finansowo Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.