Wakacyjny Festyn Rodzinny w Gabułtowie

W sobotę, 3 sierpnia obok świetlicy wiejskiej oraz remizy w Gabułtowie odbył się wakacyjny festyn, którego głównym punktem programu było oficjalne przekazanie placu zabaw dla dzieci.

 

Plac zabaw mógł powstać dzięki inicjatywie sołtysa wsi Gabułtów i zaangażowaniu władz gminy - burmistrzów, radnych, a także miejscowych strażaków i mieszkańców. Przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście: wiceburmistrz Łukasz Maderak, skarbnik Powiatu Kazimierskiego Zbigniew Cichoń, radni powiatowi i miejscy: Marek Augustyn, Lucjan Małek, Błażej Matera, sołtys Gabułtowa, przedstawiciele OSP i dzieci, dla których powstał plac zabaw.

W części artystycznej wystąpiły zespoły wokalne, działające przy Kazimierskim Ośrodku Kultury: Gabułtowianki i Kazimierski Klub Seniora. Wieczorem do tańca zagrał zespół Lider. Dodatkowymi, gratisowymi atrakcjami była zjeżdżalnia, popcorn i wata cukrowa, które zaserwowali pracownicy Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

 

Organizatorami festynu byli: sołtys, Rada Sołecka, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich oraz gabułtowscy radni, przy dużym zaangażowaniu Kazimierskiego Ośrodka Kultury.