„Witaj majowa jutrzenko” - Kazimierza Wielka świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kazimierskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w samo południe uroczystą mszą święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Eucharystię w intencji Ojczyzny i twórców konstytucji z 1791 roku odprawił proboszcz ks. kanonik Janusz Mularz. Po nabożeństwie w świątyni głos zabrał burmistrz Adam Bodzioch, a następnie miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod hasłem „Witaj majowa jutrzenko”. Ton nadawały solistki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: Zuzia Gaweł, Natalia Przytuła, Gabrysia Stokłosa i Gabrysia Żulichowska. Razem z dziewczętami wierni posiłkując się tekstami pieśni wyświetlanymi na telebeamie zaśpiewali m.in. Poloneza 3 Maja, Mazurka 3 Maja, Ułani, ułani, Jak długo na Wawelu a na zakończenie Rotę. 

Po wyjściu z kościoła uczestnicy obchodów na czele z Orkiestrą Dętą OSP Zięblice pod batutą Zbigniewa Janika i 18 pocztami sztandarowymi, nie bacząc na strugi ulewnego deszczu, udali się pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Przed cokołem bohatera narodowego wartę honorową zaciągnęli harcerze 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły" z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: Laura Gaweł, Natalia Kawka i Marcel Stokłosa.

Przed pomnikiem wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, delegacje organizacji kombatanckich, związkowych, stowarzyszeń, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i partii politycznych.

Podczas obchodów ulice Kazimierzy Wielkiej były udekorowane flagami narodowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez burmistrza Adama Bodziocha kotyliony oraz dwustronne chorągiewki - w barwach biało-czerwonych i Unii Europejskiej, które w imieniu włodarza gminy rozdawały Julia Wojtasik i Natalia Cieśla - uczennice Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie.