Kazimierza Wielka oddała hołd pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej

W piątek, 5 kwietnia br. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które rozpoczęła Msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Eucharystię w intencji naszej Ojczyzny i tysięcy Polaków, zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie, koncelebrowali księża proboszczowie kazimierskich parafii: ksiądz Antoni Bialik i ks. kanonik Janusz Mularz. 

 

Po Eucharystii uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac szkolny Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich. Przed szkołą znajduje się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce z Odonowa, zamordowanemu w Katyniu w 1940 roku. W imieniu mieszkańców miasta i gminy kwiaty przed obeliskiem złożył zastępca burmistrza Łukasz Maderak, przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Piwudzki i radny Jerzy Koziara. Powiat Kazimierski reprezentowali wicestarosta Michał Bucki i członek Zarządu Powiatu Zbigniew Jakubas. Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacje kombatanckie, związkowe, stowarzyszenia, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych oraz instytucje i partie polityczne. 

Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Blisko trzystuosobową publiczność, w tym uczniów kazimierskiego gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 oraz młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, powitał dyrektor Czesław Kowalski. Zwracając się do gości, a szczególnie do młodej widowni, powiedział m.in., że „Katyń to symbol podłości człowieka! Ale to tylko cząstka tej podłości, którą ludzie doświadczyli w obozach zagłady, w gettach, więzieniach, na ulicach, w swoich domach... Wy jesteście pokoleniem, które wojnę zna tylko z opowiadań, filmów czy książek. Pamiętajcie, nigdy nie wspierajcie ludzi, którzy nawołują do nienawiści i pogardy drugiego człowieka, bo może to doprowadzić do wojny. Życzę Wam z całego serca, abyście jej nigdy nie doświadczyli”. W imieniu samorządów gminnego i powiatowego głos zabrał zastępca burmistrza Łukasz Maderak. W swym wystąpieniu podkreślił, że „Bezimienne, porośnięte lasem mogiły, znajdujące się daleko od ojczystej ziemi miały być wykreślone z ludzkiej pamięci. Okryto je milczeniem, zasypano kłamstwem. My dzisiaj odzieramy je z tego kłamstwa, ocalamy przed zapomnieniem”. Apelował do zebranych „Ludobójstwo Katynia i innych miejsc sowieckiej kaźni nie może być zapomniane. Nie po to, żeby się mścić i nienawidzić, ale żebyśmy – czcząc poświęcenie ofiar – potrafili stworzyć dla Polski nowy świat wzajemnego szacunku, zaufania i służby dla tych wartości, dla których nasi rodacy oddali swoje życie". Zastępca burmistrza przypomniał również nazwiska bohaterów z naszej gminy, którzy po 17 września 1939 roku trafili do sowieckiej niewoli i zostali zamordowani na Wschodzie. Byli to: por. Leon Postawka – urodzony w Odonowie, kpt. Włodzimierz Leon Krzyżanowski - ur. w Cudzynowicach, por. Euzebiusz Wojewódzki - ur. w Dalechowicach i kpt. Józef Podczaska.

W słowie „Katyń” kryje się tragedia tysięcy Polaków, w tym również synów kazimierskiej ziemi: Leona Postawki i Włodzimierza Krzyżanowskiego. Ich historię, w kontekście wydarzeń z 1940 roku, przybliżyli uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach w programie artystycznym pod wymownym tytułem „W obliczu Katynia”. Autorki scenariusza, polonistki Anna Adamczyk i Sylwia Psica, podkreśliły pustkę, jaka ogarnęła dwory w Odonowie i Cudzynowicach po zmobilizowaniu żołnierzy do wojska. Ukazały również ogromne cierpienie pozostałych w domach kobiet i dzieci. W rolę małej Heli – córki Włodzimierza – wcieliła się siedmioletnia Kamila Kolano, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach, a jej sceniczną mamą została Anna Małkowska, absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Ania wraz z Anetą Gołębiowską niejednokrotnie upiększały programy artystyczne swoimi wyjątkowymi głosami i również tym razem wprowadziły widzów w nastrój zadumy i refleksji. Podczas przedstawienia przenieśliśmy się również do obozu jenieckiego, by poznać ostatnie chwile z życia aresztowanych żołnierzy. Tęsknotę pojmanych mężczyzn za bliskimi ukazali w wymownych pieśniach Damian Gudowski i Dawid Pyszyński. Z kolei młodzież prowadząca okolicznościowy program oraz recytatorzy, stanowczo opowiedzieli się za koniecznością głoszenia prawdy o Katyniu i utrwalania pamięci o zamordowanych Polakach. Na zakończenie patriotycznego widowiska rozbrzmiała smutna i wzruszająca „Kolęda Warszawska 1939”, a aktorzy ze Szkolnej Grupy Teatralnej, działającej od pięciu lat w ZSR w Cudzynowicach, zapalili białe i czerwone znicze, które tworząc znak krzyża rozświetliły wymowną scenografię. Przygotowała ją Ewa Wojciechowska, instruktor plastyki w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Z kolei nad właściwym oświetleniem czuwał Zbigniew Nocoń, a za nagłośnienie odpowiedzialni byli Ireneusz Górski i Kamil Urantówka. Licznie zgromadzona tego dnia widownia udowodniła, że wspólnie z występującą młodzieżą śmiało może powiedzieć: „My o Zbrodni Katyńskiej – pamiętamy!”. Kiedy na scenie wybrzmiały już ostanie słowa młodych artystów, na widowni, dotychczas pogrążonej w skupieniu i ciszy, rozległy się długotrwałe i głośne brawa. Program przygotowany przez młodzież z Cudzynowic był dla kazimierskiej publiczności poruszającą serca i niekonwencjonalną lekcję historii. Dziękujemy.

Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Kazimierski Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.