W hołdzie bardowi „Solidarności” – koncert laureatów XV Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Kazimierski przegląd, który tradycyjnie odbył się w ramach rocznicowych obchodów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, jest najstarszym świętokrzyskim projektem artystycznym poświęconym pamięci legendarnego barda „Solidarności" - poety, kompozytora i pieśniarza.

Przegląd odbył się w dwóch kategoriach konkursowych: recytacji oraz piosenki. W jubileuszowym przeglądzie wystartowało 19 recytatorów, którzy deklamowali utwory Jacka Kaczmarskiego, jak również wiersze innych autorów, tematycznie związanych z okresem stanu wojennego w Polsce oraz 12 wokalistów z powiatów kazimierskiego i pińczowskiego. Przesłuchania w konkursie recytatorskim miały miejsce wcześniej, 3 grudnia, zaś konkurs piosenki odbył się w południe 8 grudnia. O godz. 16.00 rozpoczęła się gala finałowa, podczas której ogłoszone zostały wyniki przesłuchań w obu konkursach. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów poprzedziły wystąpienia zaproszonych Gości - Patronów Honorowych: burmistrza Kazimierzy Wielkiej Adama Bodziocha, starosty Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka i wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Kazimierza Pasternaka, którzy nie szczędzili pochwał organizatorom dotychczasowych przeglądów: Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. Po części oficjalnej nastąpiło ogłoszenie wyników XV Jubileuszowego Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Główne trofeum - statuetkę XV Przeglądu - wręczała obu laureatkom I miejsca Beata Stępień, przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" w Kazimierzy Wielkiej. Nagrody oraz dyplomy trafiły do laureatów pięciu pierwszych miejsc od patronów i hojnych sponsorów: burmistrza Adama Bodziocha, starosty Jana Nowaka, Kazimierza Pasternaka z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej, które zwycięzcom wręczała Teresa Ochenduszka. Koncert finałowy, w którym zaprezentowali się wszyscy laureaci obu kategorii, prowadzili Justyna Odon i dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury Czesław Kowalski. W scenie finałowej laureaci wraz z publicznością odśpiewali chórem „Mury” - sztandarowy utwór Jacka Kaczmarskiego.

Laureaci konkursu recytatorskiego:
I miejsce - Maria Sobieraj ze Szkoły Podstawowej w Cieszkowach, która deklamowała utwór pt. „To twoja twarz” - opiekun Beata Buła
II miejsce - Alicja Kozik z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej za utwór pt. „Sen Katarzyny II” - op. Jolanta Michałowska
III miejsce - Alicja Przebieracz z kazimierskiego gimnazjum za utwór pt. „Kto da świadectwo tym czasom”, autorstwa Bronisława Maja – również przygotowana przez Jolantę Michałowską
Wyróżnienia otrzymali:
- Nikola Biedra  ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu za utwór pt. „Ballada o umieraniu” - op. Anna Kwoka
- Marcin Nawrot z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie za utwór pt. „Pusty raj” - opiekun Bernadeta Wiśniewska

Laureaci konkursu piosenki
I miejsce utworem pt. „JA” wyśpiewała Gabriela Leśniak z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, której na gitarze akompaniował Dariusz Gałka (op. Beata Niebylicka)
II miejsce – Aneta Gołębiowska z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach za utwór pt. „Rozbite oddziały” przy akompaniamencie Ireneusza Górskiego na gitarze (op. Anna Adamczyk)
III miejsce – Aleksandra Radosz z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej przy akompaniamencie na pianinie Dominika Kocińskiego za utwór pt. „Bal u Pana Boga” (op. Beata Niebylicka)
Wyróżnienia otrzymały:
- Gabriela Stokłosa z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej za utwór pt. "Odpowiedź” (op. Urszula Góra)
- Martyna Bugaj z Kazimierskiego Ośrodka Kultury za utwór pt. „Scena to dziwna”, której na pianinie akompaniował Ireneusz Górski