Młodzi recytatorzy zmagali się z poezją Jacka Kaczmarskiego

W poniedziałek, 3 grudnia br. odbył się konkurs recytatorski w ramach XV Jubileuszowego Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. Oratorskie występy młodzieży oceniało jury w składzie: pani Jolanta Nowak, pani Krystyna Majewska – Szymańska i pani Małgorzata Piotrowska.

W tegorocznym konkursie utwory Jacka Kaczmarskiego, jak również wiersze innych autorów, tematycznie związanych z okresem stanu wojennego w Polsce, deklamowało 19 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie z terenu powiatu kazimierskiego.
Komisja konkursowa przyznała 3 główne nagrody i dwa wyróżnienia. Kolejność miejsc, jakie w konkursie zajęli poszczególni laureaci poznamy w sobotę, 8 grudnia o godz. 16.00 podczas uroczystej gali poprzedzającej koncert laureatów przeglądu, który uświetni kazimierskie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W gronie zwycięzców - według kolejności występowania w konkursie – znaleźli się: Marcin Nawrot z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie (opiekun Bernadeta Wiśniewska), Nikola Biedra ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu (op. Anna Kwoka), Alicja Kozik z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej (op. Jolanta Michałowska), Maria Sobieraj ze Szkoły Podstawowej w Cieszkowach (op. Beata Buła) oraz Alicja Przebieracz z kazimierskiego gimnazjum, przygotowana przez Jolantę Michałowską.

Ponadto, w konkursie udział wzięli uczniowie reprezentujący:
- Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – op. pani Wioletta Wójcik
- Szkołę Podstawową w Krzczonowie – op. pani Maria Pawłowska
- Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej – op. Anna Gącik
- Gimnazjum w Skalbmierzu – op. pani Agata Prusek
- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej – op. pani Mariola Czarny

Patronat honorowy nad przeglądem objęli, jak również ufundowali nagrody dla laureatów przeglądu:
- Pan Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
- Pan Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierskiego
- Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej