Kazimierskie obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

W Kazimierzy Wielkiej 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę miało bardzo uroczysty charakter i bogatą oprawę. W niedzielę, 11 listopada obchody tak szczególnego jubileuszu zainaugurowała msza święta o godz. 12.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Eucharystię w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. kan. dr. Mirosława Cisowskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, celebrowali: proboszcz „górnej” parafii ks. Antoni Bialik oraz proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. ks. kanonik Janusz Mularz.

 

Po zakończeniu mszy św. została rozpostarta 100-metrowej długości biało-czerwona flaga, którą ulicami miasta z dumą niosło młode pokolenie – ponad stu najmłodszych mieszkańców gminy, w tym harcerze z 28. Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury oraz uczniowie ze szkół podstawowych. W korowodzie, tuż za flagą narodową kroczyła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic, która pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika tradycyjnie zadbała o oprawę muzyczną obchodów. Za nimi szły poczty sztandarowe reprezentujące m.in. Miasto i Gminę Kazimierza Wielka, Powiat Kazimierski, Komendę Powiatową Policji, Państwowej Straży Pożarnej, gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły, organizacje kombatanckie i oświatowe, koła łowieckie, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, instytucji oraz mieszkańcy.
Przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3, pod tablicą pamiątkową poświęconą św. Janowi Pawłowi II, jak również przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdzie wartę honorową zaciągnęła młodzież z drużyny harcerskiej „Żywioły”, wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyły liczne delegacje. Podczas Mazurka Dąbrowskiego, w wykonaniu zięblickej orkiestry, duże wrażenie zrobiła gigantyczna flaga narodowa, z której wokół skweru, na którym znajduje się cokół bohatera insurekcji kościuszkowskiej, utworzono półkole a następnie dzieci podniosły ją do góry i zaprezentowały w pełnej „krasie”.
Część oficjalna listopadowego święta odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, w którym ponad trzystu gości serdecznie powitał dyrektor placówki Czesław Kowalski. Publiczność minutą ciszy uczciła pamięć bohaterów walczących o naszą niepodległość, a następnie a capella odśpiewała hymn Polski. Okolicznościowy list skierowany do uczestników uroczystości od burmistrza Adama Bodziocha odczytał jego zastępca Łukasz Maderak, natomiast od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odczytał radny Rady Powiatu Jarosław Miszczyk.
Kazimierskie obchody uświetnił koncert „Dla Niepodległej”, w którym wystąpili uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kazimierza Wielka. Ponad stu wykonawców zaprezentowało wspólnie przygotowany program artystyczny. Młodzi artyści deklamowali na scenie nie tylko znane wiersze, ale również swoją, autorską poezję oraz śpiewali patriotyczne piosenki. Poprzez wzruszającą pantomimę uczniowie przedstawili widzom historię Polski - od rozbiorów naszego kraju przez zaborców, aż do radosnego dnia odzyskania niepodległości. Dopełnieniem były tańce: polonez odtańczony z gracją w biało-czerwonych kreacjach, trojak w krakowskich strojach i efektowny taniec z biało-czerwonymi flagami do melodii "Wolność" zespołu rockowego Chłopców z Placu Broni.
Publiczność nagrodziła uczniów gromkimi brawami, a zastępca burmistrza Łukasz Maderak i dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury Czesław Kowalski w serdecznych słowach podziękowali i złożyli gratulacje zarówno wykonawcom, jak i ich opiekunom.