Kazimierskie Święto Konstytucji 3 Maja ze 100 – metrową flagą narodową.

Uroczysta msza święta odprawiona w czwartkowe południe w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zainaugurowała kazimierskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Eucharystię w intencji Ojczyzny celebrowali dziekan dekanatu kazimierskiego ksiądz Sławomir Sarek i proboszcz „dolnej” parafii ks. kanonik Janusz Mularz. Patriotyczną homilię wygłosił wikariusz tutejszej parafii ks. Wiesław Noga. 

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, mieszkańcy, 20 pocztów sztandarowych reprezentujących m.in. Miasto i Gminę Kazimierza Wielka, Powiat Kazimierski, policję, gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły, organizacje kombatanckie i oświatowe oraz koła łowieckie.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika, przeszli przed pomnik Tadeusza Kościuszki. Tegoroczny przemarsz miał wyjątkową oprawę, bowiem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na trasie przemarszu rozpostarta została 100-metrowej długości biało-czerwona flaga, którą ulicami miasta – na czele z burmistrzem Adamem Bodziochem - niosło …  grubo ponad ponad sto osób - od seniorów do najmłodszych mieszkańców gminy. Szyku nadawały efektownie prezentujące się cztery konie huculskie ze stadniny w Kazimierzy Małej, na których dumnie kołysały się młode dżokejki z drużyny Geronimo Team.

Przed cokołem Tadeusza Kościuszki wartę honorową zaciągnęła młodzież z 28. Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury. Z gigantycznej flagi utworzono wokół skweru półkole, po czym zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu zięblickiej orkiestry. Przed pomnikiem wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyły władze samorządowe, kombatanci, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, delegacje szkół, organizacji związkowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Mieszkańców gminy reprezentowali burmistrz Adam Bodzioch i jego zastępca Łukasz Maderak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wątek. W imieniu Powiatu Kazimierskiego kwiaty złożyli radni Powiatu, z przewodniczącym Markiem Augustynem na czele.

Część oficjalna trzeciomajowego święta odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybyłych gości serdecznie powitał dyrektor placówki Czesław Kowalski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił włodarz gminy Adam Bodzioch, a list skierowany do uczestników uroczystości od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odczytał radny Rady Powiatu Jarosław Miszczyk.

W części artystycznej wystąpiło - jak przystało na 100. rocznicę niepodległości-stu młodych, utalentowanych artystów. We wspólnym programie pt. "Wiwat Maj - 3 Maj" zaprezentowali się uczniowie wszystkich pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Kazimierza Wielka.

Uczniowie z „trójki” zaprezentowali scenkę historyczną pt. ,,Wiwat Konstytucja!". Dzieci z biało - czerwonymi chorągiewkami utworzyły mały „pochód" i skandowali hasła: ,,Wiwat król" oraz ,,Wiwat Konstytucja". Z boku przyglądała się temu reporterka, która komentowała sytuację i rozmawiała z uczniami na temat wydarzeń z 1791 roku. Następnie narrator przedstawienia przeniósł widzów do czasów I rozbioru Rzeczpospolitej, czyli do 1772 roku. Znaleźliśmy się w sali tronowej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i tam zastaliśmy smutnego władcę, siedzącego samotnie na tronie. Nic dziwnego, bo wkrótce przybywają do niego trzej zaborcy: caryca Katarzyna (Rosja), król Fryderyk (Prusy) i cesarz Franciszek Józef (Austria). Na oczach widzów dokonują symbolicznego rozbioru Polski. Biedny król... , musiał podjąć jakąś decyzję, by ratować swój kraj. Wezwał więc do siebie ludzi wykształconych. Na scenie pojawili się Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Postanowili, że trzeba uchwalić dla obywateli zbiór praw i obowiązków, czyli KONSTYTUCJĘ. Obrady sejmu trwały cztery lata, aż w końcu w 1791 roku odczytano pierwszą w dziejach Rzeczypospolitej konstytucję. Uczniowie podkreślili w swoich wypowiedziach, że była to konstytucja postępowa jak na owe czasy: pierwsza w Europie, a druga na świecie. Scenka teatralna była dla wszystkich „żywą” lekcją historii i skłaniała do patriotycznej refleksji. 36 – osobowy chór z kazimierskiej „jedynki” pięknie śpiewał na głosy piosenki patriotyczne: „Cześć polskiej ziemi” „Uwierz Polsko” i „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Obejrzeliśmy także fragment „Wesela” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego oraz poloneza odtańczonego w biało-czerwonych kreacjach przez dzieci z Kamieńczyc. Ognistego krakowiaka w strojach ludowych brawurowo zatańczyły maluchy z klasy „0” z Wielgusa. Ich starsza koleżanka Martyna Bugaj zaśpiewała przebój Ireny Santor pt. „Powrócisz tu”, natomiast Miłosz Nawrot deklamował wiersz pt. „Kocham Cię Polsko”. Widowiskowy taniec z biało-czerwonymi flagami do utworu "Wolność" zespołu rockowego Chłopców z Placu Broni zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach.

Występ dzieci był wspaniałym i radosnym koncertem patriotycznym, który uświetnił obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Publiczność nagrodziła uczniów gromkimi brawami, a burmistrz Adam Bodzioch i dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury Czesław Kowalski serdecznie podziękowali i złożyli gratulacje wykonawcom i ich opiekunom.

PROGRAM ARTYSTYCZNY PT. „WIWAT MAJ – 3 MAJ” PRZYGOTOWAŁY:

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej - opiekun Grzegorz Krawczuk

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - opiekunki: Edyta Mikina i Anna Gącik

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie - opiekunowie: Dorota Kuliś, Edyta Gołębiowska, Beata Kozik i Grzegorz Krawczuk

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach - opiekun Janina Głogowiecka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach: opiekunki - Renata Reszka i Bernadeta Sitko