Kazimierza uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

Jak co roku, obchody rocznicy zbrodni katyńskiej w naszym mieście, miały uroczystą i bogatą oprawę. W czwartek, 12 kwietnia kazimierzanie najpierw uczestniczyli we mszy świętej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego.

Eucharystię w intencji Ojczyzny oraz tysięcy Polaków zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku, celebrowali proboszcz parafii ks. Antoni Bialik i dziekan dekanatu kazimierskiego ks. proboszcz Sławomir Sarek. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości wraz z 15. pocztami sztandarowymi na czele, przeszli ulicami miasta na plac przed Publicznym Gimnazjum Samorządowym imienia Noblistów Polskich. Przed budynkiem szkolnym znajduje się zasadzony przed dziewięciu laty Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęconą zamordowanemu w Katyniu porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce z Odonowa. Przy obelisku wartę honorową zaciągnęła młodzież z 28. Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury. Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyła rodzina oficera - Iwona i Marek Postawkowie oraz burmistrz Adam Bodzioch wraz ze swym zastępcą Łukaszem Maderakiem i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Szmucem. Starostwo Powiatowe reprezentowali starosta Jan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn i radny Andrzej Kuliś. Składając kwiaty przed obeliskiem por. Postawki hołd pomordowanym żołnierzom oddały delegacje reprezentujące Komendy Powiatowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacje kombatanckie, związkowe, stowarzyszenia, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji i partii politycznych.
Dalsza część kwietniowych obchodów odbyła się w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Licznie przybyłych na uroczystość gości – około 300 osób, wśród których obecni byli uczniowie kazimierskiego gimnazjum oraz klasy siódme z kazimierskich podstawówek, powitał dyrektor KOK Czesław Kowalski. W okolicznościowych wystąpieniach liderzy lokalnych samorządów -  burmistrz Adam Bodzioch i starosta Jan Nowak nawiązywali  do tragicznych kart historii naszego kraju sprzed 78 lat, okrytych przez lata milczeniem i kłamstwem.
W trakcie czwartkowej uroczystości widzowie obejrzeli film dokumentalny pt. „Miałam Ojca w wyobraźni”, który został wyświetlony w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury w ramach 9. edycji przeglądu filmowego „Echa Katynia”, organizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Film, zrealizowany przez Tomasza Piotrowskiego w białostockim oddziale IPN, był swego rodzaju monologiem Elżbiety Skrzypek-Siwińskiej, która snuje opowieść o ojcu, Bolesławie Skrzypku, zamordowanym w Katyniu, a którego nie dano było jej poznać. Ojciec - jak mówi w filmie Elżbieta Skrzypek - był uczestnikiem wojny 1920 r., służył w 32 pułku piechoty w Modlinie, w latach 1929-1932 w 18 batalionie KOP. W 1932 r. przeniesiony został do pracy w Oddziale II Sztabu Generalnego WP. Pamiątką po ojcu było biurko, które zrobili w prezencie ślubnym jego żołnierze. Po wybuchu wojny w 1939 r. kpt. Bolesław Skrzypek trafił do niewoli sowieckiej. Mama poszukiwała ojca, ale bezskutecznie. Elżbieta Skrzypek - jak mówiła w filmie - czekała przy furtce na ojca, żyła nadzieją na jego powrót. Z opublikowanej listy w czerwcu 1943 r. o zamordowanych oficerach, na której figurował jej ojciec, dowiedziała się o jego śmierci. Do końca nie chciała w to uwierzyć. Jej matka do końca pozostała wdową. A sama Elżbieta - jak mówi w filmie - żyła z tęsknotą za ojcem, z poczuciem braku ojca. „Żyłam ojcem wyobrażonym” – mówi w filmie córka zamordowanego w Katyniu kpt. Bolesława Skrzypka. Do Katynia pojechała w 1989 r., gdy jeszcze na pomniku był napis głoszący, że zbrodni dokonali hitlerowcy. Szukała śladów ojca.
Wyobrażała sobie jego ostatnie chwile życia, zastanawiając się, w którym miejscu był rozstrzelany.
Po projekcji filmu i zapaleniu świateł na widowni, w oczach wielu widzów dostrzec można było łzy głębokiego wzruszenia.
W części artystycznej widzowie obejrzeli program artystyczny upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej, przygotowany przez młodzież z Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie patriotycznym spektaklem pt. „Katyń - przebaczyć - tak, zapomnieć - nie"”, uczcili pamięć Polaków zamordowanych w Katyniu. Przejmująca scenografia przygotowana przez p. Ewę Wojciechowską odzwierciedlała atmosferę tragicznych dni. Spektakl rozpoczęła mocna muzyka i przerażający świst wiatru wieszczący okrucieństwo. Młodzi artyści zaprezentowali w montażu słowno - muzycznym przepiękne utwory związane z tematyką Katynia. Uczniowie śpiewali i recytowali wzruszające teksty, które „chwytały za serce” nawet najtwardszych. Recytacjom towarzyszyły pokazy multimedialne tematycznie związane z Golgotą Wschodu. Niezwykle ciekawą częścią inscenizacji był taniec „Polski” (uczennicy ubranej w biało – czerwone barwy) z katem symbolizującym radzieckiego okupanta. Przy głośnej muzyce suplikacji „Święty Boże”, „Polska” do końca usiłowała bronić się, jednak została spętana i upodlona przez sowieckiego kata. Spektakl zakończył się optymistycznym przesłaniem utworów poetyckich oraz pieśnią – modlitwą „Świecie nasz”, a na ekranie pojawiły się białe gołębie – nadzieja pokoju na świecie. Biało -czerwone kotyliony na piersiach młodzieży to dowód, że młode pokolenie pamięta i oddaje hołd pomordowanym na Wschodzie Polakom. Przedstawiony przez gimnazjalistów program patriotyczny został przygotowany pod kierunkiem pań: Wioletty Wójcik, Romualdy Adamczyk i Urszuli Góry.
Spektakl wywarł na widzach ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności i długotrwała owacja na stojąco. Wykonawcom i ich nauczycielkom za trud włożony w przygotowanie tak wzruszającego programu oraz „żywą” i niekonwencjonalną lekcję historii, serdecznie podziękował burmistrz Adam Bodzioch.
Miłym akcentem podczas tegorocznej rocznicy było wręczenie przez burmistrza, starostę i dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury dyplomów gratulacyjnych z podziękowaniami i nagród rzeczowych nauczycielkom Monice Anielskiej i Dorocie Wojas.
Panie te od lat przygotowywały młodzież gimnazjalną do udziału w corocznym, ogólnopolskim konkursie Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy". Dzięki ich rzetelnej wiedzy historycznej i zaangażowaniu, uczennice kazimierskiego gimnazjum zawsze plasują się w ścisłej czołówce zwycięzców. W ostatniej, ósmej edycji konkursu laureatkami I stopnia zostały: Alicja Kozik, Wiktoria Kozik i Izabela Skórka. Burmistrz Adam Bodzioch docenił sukces gimnazjalistek w upamiętnieniu postaci żołnierzy - ofiar zbrodni katyńskiej, pochodzących z regionu kazimierskiego i ufundował dla dziewcząt nagrody rzeczowe.
Organizatorami obchodów byli Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Kazimierski Ośrodek Kultury oraz Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej.