Gala finałowa XIV Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowany przez Kazimierski Ośrodek Kultury we współpracy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, jest najstarszym świętokrzyskim projektem artystycznym poświęconym legendarnemu bardowi „Solidarności" - poecie, kompozytorowi i pieśniarzowi.

 

Kazimierski przegląd ma również charakter edukacyjny, bowiem jego celem jest pogłębianie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia o tragicznych wydarzeniach z 13 grudnia 1981 roku oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży.
Czternasta edycja przeglądu, nad którą od lat patronat honorowy obejmują: Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak Starosta Kazimierski oraz Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach, odbyła się w Kazimierskim Ośrodku Kultury 9 grudnia br. w ramach rocznicowych obchodów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W dwóch odsłonach przeglądu - konkursie recytatorskim i piosenki, udział wzięło 41 młodych i utalentowanych wykonawców. W konkursie recytatorskim uczniów szkół z terenu powiatu kazimierskiego oceniało jury w składzie: Krystyna Majewska - Szymańska – nauczycielka języka polskiego, doświadczona jurorka konkursów recytatorskich, zastępca prezesa Stowarzyszenia Koszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ewa Wiejacha – polonistka i instruktor teatralny, opiekun grupy teatralnej ”APROPO”, działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury oraz Katarzyna Oracz z kazimierskiego ratusza, która od lat związana jest przeglądem, ponieważ była koordynatorem pierwszej i kilku kolejnych edycji Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego.
Komisja konkursowa słuchając oratorskich występów młodzieży brała pod uwagę: kulturę słowa, dykcję, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Recytatorzy deklamowali wiersze barda „Solidarnosci”, jak również innych autorów, związanych jednak tematycznie z okresem stanu wojennego.
Pierwszą nagrodę za wykonanie utworu „Lot Ikara”, otrzymał Kacper Sambór z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej, przygotowany przez Jolantę Michałowską. Drugie miejsce jury przyznało gimnazjalistce Marii Sobieraj ze szkoły w Cieszkowach za recytację wiersza „To twoja twarz” (op. Beata Buła). Trzecie miejsce zajęła Gabriela Żulichowska z kazimierskiego gimnazjum, która deklamowała „Elegię dla mojego pokolenia” Tadeusza Judy-Żukowskiego (op. Jolanta Michałowska). Wyróżnienia otrzymały dziewczęta przygotowane przez Wiolettę Wójcik: Gabriela Stokłosa z kazimierskiego gimnazjum oraz Amelia Kuchnecka z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Ponadto, uczniowie reprezentowali szkoły: nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach, SP w Krzczonowie, SP w Wielgusie, SP i Gimnazjum w Skalbmierzu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

W konkursie piosenki wystąpili artyści z trzech powiatów Ponidzia: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego. Prezentacje muzyczne solistów oceniane były według tych samych kryteriów, co recytatorskie, a dodatkowo punktowane były intonacja, warunki głosowe wykonawcy oraz aranżacja utworu. Talenty wokalne młodzieży oceniało „muzyczne” jury w składzie: Zbigniew Janik – nauczyciel muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach, Robert Basiak – instruktor muzyki, kapelmistrz skalbmierskiej orkiestry dętej i organista w kolegiacie skalbmierskiej oraz Ireneusz Górski – instruktor muzyki w Kazimierskim Ośrodku Kultury.
Główną nagrodę, przy akompaniamencie Dominika Kocińskiego, wyśpiewała Aleksandra Radosz z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Szesnastolatka, przygotowana przez Beatę Niebylicką zachwyciła jurorów wykonaniem utworu pt. „Kara Barabasza”.
Drugą nagrodę, za interpretację „Powrotu”, otrzymała gimnazjalistka Martyna Bugaj ze szkoły w Wielgusie, przygotowana przez Grzegorza Krawczuka. Na podium stanęła też Julia Pasternak z Zespołu Szkół nr 1 w Pińczowie, która pod kierunkiem Izabelli Błyskun przygotowała utwór pt. „Karol Levittoux”.
Wyróżnienia otrzymał duet wokalny: Natalia Kowalska i Natalia Deszcz z Zespołu Szkół w Solcu - Zdroju, przygotowane przez Radosława Kornasia oraz solistki Natalia Sikora i Gabriela Leśniak - uczennice Beaty Niebylickiej z kazimierskiego Licem Ogólnokształcącego. W konkursie piosenki wystąpiły również uczennice reprezentujące szkoły podstawowe w Sokolinie i w Cieszkowach oraz Gimnazjum w Skalbmierzu.

Laureaci czternastej edycji przeglądu wystąpili na specjalnym koncercie, który uświetnił kazimierskie obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przedstawicieli władz samorządowych, związkowych struktur „Solidarności” i wszystkich gości powitał Czesław Kowalski dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury. W części oficjalnej okolicznościowe przemówienia wygłosili patroni honorowi przeglądu: burmistrz Adam Bodzioch i starosta kazimierski Jan Nowak. Głos zabrali również Kazimierz Pasternak zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach oraz prof. Wiktor Adamus z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Honorowy Obywatel Kazimierzy Wielkiej.
Po części oficjalnej zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie recytatorskim oraz piosenki otrzymali z rąk hojnych sponsorów cenne nagrody rzeczowe, laureaci pierwszych miejsc statuetki, a wszyscy uczestnicy specjalnie wydane na tę okazję kalendarze z wizerunkiem Jacka Kaczmarskiego. Były dyplomy z podziękowaniami dla jurorów i opiekunów artystów oraz gratulacje i słowa uznania dla organizatorów przeglądu od liderów lokalnych władz samorządowych i świętokrzyskiej „Solidarności”.
Tradycyjnie, laureaci przeglądu zaprezentowali się publiczności w części artystycznej obchodów, upamiętniających tragiczne wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku. Młodzi wykonawcy za wspaniałe wykonanie utworów poetyckich i piosenek Jacka Kaczmarskiego otrzymali od widzów gromkie brawa.
Zwieńczeniem sobotniego wieczoru było uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar stanu wojennego i tych, którzy wówczas walczyli o wolność, a których już wśród nas nie ma. Na finał laureaci przeglądu wraz z publicznością zaśpiewali „Mury” – pieśń, która stała się hymnem pierwszej „Solidarności”.
Sponsorami przeglądu byli:
- Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
- Starosta Powiatu Kazimierskiego
- Kazimierski Ośrodek Kultury
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej
- Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach
- NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej
- Księgarnia „Kopciuszek” w Kazimierzy Wielkiej