Harcerze z KOK pamiętają o poległych żołnierzach

W piątkowy wieczór, 27 października drużyna harcerska Związku Harcerstwa Polskiego, działająca przy Kazimierskim Ośrodku Kultury spotkała się z kazimierskim historykiem, regionalistą, ale także wieloletnim działaczem ZHP Andrzejem Bieniasem i wysłuchała w skupieniu i z zainteresowaniem jego opowieści o żołnierzach spoczywających na kazimierskim cmentarzu oraz m.in. o tablicach pamiątkowych na obiektach publicznych w naszym mieście. Harcerze poznali też wiele faktów i ciekawostek z historii naszego regionu, których nie znajdą w podręcznikach szkolnych. 

Po spotkaniu kazimierska drużyna harcerska przywdziała żółte firmowe koszulki i zapozowała do wspólnego zdjęcia. Następnie cała grupa z druhem Ireneuszem Górskim udała się na cmentarz parafialny, gdzie zapalono znicze na żołnierskich grobach.