Święto Plonów w Słonowicach ...w strugach deszczu

Święto Plonów, wieńczące żniwa w gminie Kazimierza Wielka, odbyło się w niedzielę, 20 sierpnia br. Gospodarzami tegorocznych kazimierskich dożynek, którym niestety przez cały czas towarzyszył rzęsisty deszcz, było gościnne sołectwo Słonowice.

Uroczystości zainaugurowała popołudniowa Msza Święta dziękczynna oraz w intencji rolników, którą przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego Bialika z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej koncelebrowali: ks. dziekan Sławomir Sarek, proboszcz parafii w Gorzkowie oraz ks. Krzysztof Balcer, proboszcz parafii w Kazimierzy Małej. W modlitwie, pod parasolami i namiotami, udział wzięli mieszkańcy gminy, władze i radni lokalnych samorządów oraz  delegacje z  Altenstadt i Glauburga w Niemczech i Buczacza na Ukrainie. Podczas nabożeństwa poświęcony został chleb, dary ziemi i wieńce dożynkowe przygotowane przez jedenaście sołectw z naszej gminy.

W części oficjalnej rolniczego święta na pięknie udekorowanej scenie, przemówienia okolicznościowe, w których nie zabrakło słów uznania i podziękowań za całoroczny trud rolników, wygłosili liderzy władz samorządowych: Burmistrz Adam Bodzioch i Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego Michał Bucki. List intencyjny, skierowany do rolników kazimierskiej gminy od posła na Sejm RP Anny Krupki odczytał radny Powiatu Kazimierskiego Jarosław Miszczyk. Włodarz gminy Adam Bodzioch w swym wystąpieniu podkreślił, że „Stało się tradycją w naszej gminie świętować zakończenie żniw. Jakże inne są żniwa w obecnych czasach, niż kilkadziesiąt lat temu. Mechanizacja i postęp spowodował, że praca ta nie wymaga tyle trudu, co kiedyś. Ale cel jest ten sam. Z pietyzmem i Bożą pomocą zbieramy plony ziemi, by nikomu na polskiej ziemi nie zabrakło chleba. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali przy tegorocznych żniwach, starostom dożynek, mieszkańcom Słonowic, delegacjom sołectw za przygotowanie pięknych wieńcy, sponsorom za hojne wsparcie finansowe i każdemu, kto pomagał w organizacji kazimierskiego Święta Plonów.”

Podczas ceremoniału obrzędowego, zgodnie ze staropolskim obyczajem, miało miejsce uroczyste przekazanie chleba - symbolu rolniczej pracy - gospodarzom gminy. W imieniu rolników starostowie dożynek Wioletta Nowak ze Słonowic i Wojciech Stalmach z Wojsławic, wręczyli burmistrzowi Adamowi Bodziochowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej Januszowi Wątkowi dorodny bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Chleby wręczane przez poszczególne sołectwa włodarzom gminy były krojone przez starostów dożynek oraz wiceburmistrza Łukasza Maderaka. Częstowali nimi wszystkich gości dożynkowych.

Barwnym i widowiskowym akcentem niedzielnego święta był konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Swoje artystyczne dzieła żniwne zaprezentowały i ośpiewały delegacje Słonowic, Donos, Wojsławic, Broniszowa, Głuchowa, Gunowa – Wilkowa, Gabułtowa, Łyczakowa, Kamieńczyc, Plechowa i Marcinkowic. W konkursie jury przyznało dwa wyróżnienia: Słonowicom i Kamieńczycom, zaś główną nagrodę otrzymał wieniec wypleciony przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach, którego przewodniczącą jest Justyna Stalmach. Prześliczny wieniec, prawie dwumetrowej wysokości, misternie wypleciony z kłosów pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta, przystrojono słonecznikami, jarzębiną i bukszpanem. Całość kompozycji została zwieńczona koroną, w której znajduje się okazały bochen chleba. Podczas prezentacji na scenie wieniec został ośpiewany prawie 30 zwrotkami dowcipnych kupletów na ludową nutę, a na koniec części obrzędowej obtańczony, w tym przez delegacje innych sołectw. Nagrodzony wieniec będzie reprezentować gminę na dożynkach powiatowych w Rogowie, w gminie Opatowiec.

W niedzielę poznaliśmy również zwycięzców gminnego etapu konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo rolne we wsi Kamieńczyce, należące do państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich. Drugie miejsce przyznano pani Anicie Michalec z Zięblic, a na trzecim miejscu uplasowało się gospodarstwo pana Roberta Janczura we wsi Zysławice. Dyplomy i nagrody laureatom konkursu wręczył zastępca burmistrza Łukasz Maderak.

Dodatkową atrakcją imprezy był program artystyczny, w którym wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich wraz z młodzieżą, a nawet kilkuletnimi dziećmi ze Słonowic, Amatorska Grupa Artystyczna „Mam Talent” z Donos, przygotowana przez Wiesławę Rak i kilkakrotnie bisujący zespół wokalny „Gabułtowianki” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Dożynki gminne, które poprowadził Czesław Kowalski dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury w asyście nastoletniej kazimierzanki Kingi Bator, zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Balans”.
Organizatorzy dożynek gminnych: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz sołectwo Słonowice serdecznie dziękują sponsorom, którymi byli:
- Panowie Marek Kowalski i Zbigniew Frączek - Firma Handlowo - Usługowa „ROLMET” na ulicy  Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej
- Związek Międzygminny „NIDZICA” na ulicy Zielonej w Kazimierzy Wielkiej
- Pan Lucjan Wójcik – Firma Handlowa „WÓJCIK” w Proszowicach
- Panowie Bogdan Ochenduszka i Ksawery Ochenduszka - Piekarnia „U OCHENDUSZKÓW” na ulicy Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej
- Lokal Gastronomiczny „RETRO” na ulicy Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej
- Pani Barbara Wojas i pan Adam Sobieraj – Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „BUDROL” na ulicy Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej
- Państwo Barbara i Zbigniew Lech - Hurtownia Nabiałowa „MLEK – POL” na ulicy Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej
- Pan Radosław Gruszka - Firma „OWOCE-WARZYWA” w Będziakach