Uroczystość nadania imienia mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

Major dyplomowany Ludwik Bogdan Zwolański urodził się w 1916 r. w Topoli nieopodal Kazimierzy Wielkiej. Tam też pobierał wykształcenie i spędził swoją młodość. Po rozpoczęciu II wojny światowej przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie odbył wiele szkoleń, a następnie wstąpił w szeregi formowanej przez gen. Stanisława Sosabowskiego 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W czasie II wojny światowej brał czynny udział w słynnej operacji Market – Garden.

 

Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2 kompanii szturmowej 16 batalionu powietrznodesantowego z Krakowa imienia majora dyplomowanego Ludwika Bogdana Zwolańskiego. W uroczystości uczestniczyli dowódcy, kompania reprezentacyjna, żołnierze, burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, wicestarosta kazimierski Michał Bucki, sekretarz powiatu Marek Krupa, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, radni powiatowi i miejscy, delegacje kazimierskich szkół ze sztandarami. Obecna była córka majora Zwolańskiego, Sophie wraz z synem Beniaminem, zamieszkali w Australii. Przybyły także delegacje kazimierskich organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy.

Uroczystościom na rynku towarzyszyły pokazy i wystawy sprzętu wojskowego, a także prac plastycznych związanych z majorem, wykonanych w ramach konkursu pn.”Ludwik Zwolański - bohater z Kazimierzy Wielkiej”. Jednym z laureatów został Jakub Włodarczyk z kółka plastycznego, działającego w Kazimierskim Ośrodku Kultury, prowadzonego przez Ewę Wojciechowską. Najlepsi młodzi plastycy otrzymali z rąk burmistrza i dowództwa brygady dyplomy i upominki. Krzyżami i medalami uhonorowano najbliższą rodzinę majora oraz zasłużonych żołnierzy. Niedzielną uroczystość zakończyła defilada pododdziałów 16 batalionu powietrznodesantowego, którym towarzyszyła orkiestra dęta z Bytomia.

W południe, wokół zbiornika retencyjnego odbył się 1. Honorowy Bieg Pamięci im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego. W biegu uczestniczyły dzieci, młodzież szkolna i dorośli, w tym żołnierze uczestniczący w uroczystościach na rynku.    

Zdjęcia z biegu – dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Szmuca z UMiG (na końcu galerii).