Kazimierza uroczyście świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zainaugurowała uroczysta msza święta, która została odprawiona przez ks. proboszcza Janusza Mularza w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

 

Z kościoła, uczestnicy trzeciomajowego święta, na czele z orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic, pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika oraz 20 pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami miasta przed pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie harcerze z drużyny ZHP przy Kazimierskim Ośrodku Kultury zaciągnęli wartę honorową. Po odegraniu przez orkiestrę strażacką hymnu państwowego, przed cokołem bohatera narodowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz działacze „Solidarności” lat 80-tych. Także liczne delegacje m.in. placówek i związków oświatowych, instytucji samorządowych i lokalnych stowarzyszeń. W imieniu mieszkańców gminy kwiaty złożył burmistrz Adam Bodzioch razem ze swoim zastępcą Łukaszem Maderakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Wątkiem. Powiat Kazimierski reprezentowali: starosta Jan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn i radny Andrzej Kuliś.
Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie wszystkich przybyłych gości powitał dyrektor placówki Czesław Kowalski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili włodarze gminy i powiatu, a Radny Rady Powiatu Jarosław Miszczyk odczytał list skierowany do uczestników uroczystości od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.
Burmistrz Adam Bodzioch przywołał słowa ks. Józefa Tischnera wypowiedziane przez duchownego 3 maja 1981 roku na Wzgórzu Wawelskim „Siła tej konstytucji leży w sile myśli, która ją stworzyła. Polskie myślenie łączyło krytykę z budowaniem, budziło wątpliwości, ale po to, aby budować pewność. Ono potrafiło zadać ból, nawet wielki ból, ale nie dla siania rozpaczy, lecz aby leczyć”. Burmistrz przypomniał również, że „Konstytucja 3 Maja rodziła się w czasach upadku, klęski i narodowego nieszczęścia. Polska szukała swojej drogi wyjścia z kryzysu. W tej sytuacji trzeba się było zdobyć na jedno – na wielką odwagę w myśleniu. Konstytucję tworzyli ludzie, o których dzisiaj można powiedzieć - to ci, którzy odważyli się myśleć. Dlatego dzieło Konstytucji sprzed dwóch wieków jest dla nas przede wszystkim symbolem myślenia – polskiego myślenia”.
Starosta Jan Nowak w swym wystąpieniu podkreślał ważną rolę konstytucji dla naszego narodu. „Najważniejszym aspektem uchwalenia Ustawy Rządowej w 1791 roku było to, że zwyciężyły wartości i że zwyciężyła myśl. I choć konstytucja powstała u schyłku państwa polskiego i praktycznie nie weszła w życie, to jednak od ponad dziesięciu pokoleń ma ona wielkie znaczenie – jest symbolem reform i naszej wspólnoty. Mimo tego, że od tamtych czasów mieliśmy cały szereg klęsk, powstań, walk, bólu, śmierci naszych rodaków, to ta myśl, która przyświecała samej konstytucji, odegrała ważną rolę w świadomości Polaków”. Starosta apelował „Konstytucja jest wartością samą w sobie. Należy jej przestrzegać. Nie można z powodów doraźnych zmieniać jej i bagatelizować. To są nasze prawa i obowiązki. To jest nasza przyszłość. Najważniejsze jest to, abyśmy potrafili budować naszą wspólnotę, którą jest Polska”.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach. Ponad 40 dziewcząt i chłopców, przygotowanych przez panie nauczycielki: Janinę Głogowiecką, Marię Oziębło, Izabelę Wójcik-Pudo oraz pana Grzegorza Krawczuka, zaprezentowało wspaniałe widowisko patriotyczne pod wymownym tytułem „Opowiedz nam, moja Ojczyzno…”. Już na początku występu najmłodsi uczniowie otrzymali gromkie brawa od publiczności za pięknie odtańczonego w barwnym korowodzie skocznego krakowiaka. W programie mali artyści przenieśli widzów na obrady Sejmu Czteroletniego u schyłku XVIII wieku, podczas którego uchwalono pierwszą w Europie konstytucję. Na scenie pojawił się król Stanisław August Poniatowski w towarzystwie marszałka Stanisława Małachowskiego i posłów Sejmu Wielkiego. Byliśmy świadkami gorącej dyskusji nad projektem konstytucji, która mimo pojedynczych okrzyków „veta”, została uchwalona ,,dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha”. Radosne dzieci, wyłaniające się z wiwatującego tłumu recytowały wiersze poświęcone ojczyźnie. Najstarsi uczniowie z gracją zatańczyli poloneza w rytm utworu skomponowanego przez Bartosza Chajdeckiego. Ojczyzna to przeszłość i teraźniejszość, to ,,źdźbło trawy najmniejsze”- jak brzmią słowa piosenki ,,Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, którą wykonawcy zaśpiewali na finał.
Program w wykonaniu dzieci z Kamieńczyc był żywą lekcją patriotyzmu. Zaangażowanie młodego pokolenia w pokazywaniu naszej historii poprzez sztukę, świadczy o tym, że chociaż od przedstawionych wydarzeń dzieli nas ponad dwieście lat, pamięć o nich nie ginie, a Konstytucja 3 Maja przetrwała w pamięci Polaków. Do dzisiaj stanowi naszą dumę i otoczona jest należytą czcią i szacunkiem. Widowisko wywarło na publiczności ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa widowni oraz podziękowania i gratulacje złożone wykonawcom i ich opiekunom przez burmistrza Adama Bodziocha i dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury Czesława Kowalskiego, którzy nagrodzili małych artystów „górą” słodkości.