Seniorzy wspominali narodziny kazimierskiej kultury

 

W dniu 23 stycznia 2017 roku w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Klubie Seniora odbyło się spotkanie pn. "Wspominamy początki działalności Domu Kultury", którego otwarcie nastąpiło 20 stycznia 1960 roku.

 

Pomysłodawcą tego spotkania była emerytowana polonistka z LO prof. Emilia Molska, która wraz z nieżyjącymi już Urszulą Kita, mecenasem Januszem Głogowieckim i Tadeuszem Orłosiem była współorganizatorką uroczystego otwarcia Klubu (tak się zwał wówczas Dom Kultury).

 

Wśród zaproszonych gości były osoby, które otwierały Klub 57 lat temu, brały udział w zajęciach organizowanych w Klubie. Byli też członkowie kabaretu "Gulon" oraz aktorzy Amatorskiego Teatru prof. Stanisława Podgórskiego a także niegdysiejsi pracownicy. Spotkanie zaczęło się uroczystym powitaniem tekstami z lat sześćdziesiątych; odśpiewano także inaugurującą otwarcie pieśń "Klub się rodzi" na melodię znanej kolędy. Andrzej Bienias w oratorsko-wychowawczym tonie odczytał fragmenty regulaminu obowiązujące członków nowopowstałego Klubu.

 

A potem zaczęły się wspomnienia, od których łza się zakręciła w niejednym oku. Część zaproszonych gości przyniosło pamiątki z tamtych czasów oraz stare, pożółkłe fotografie, na których wiele osób z trudem się rozpoznawało po latach. Wspominali wszyscy zaproszeni goście: Krzysztof Olszycki członek Kabaretu "Gulon", Jerzy Sitko aktor w Amatorskim Teatrze prof. Podgórskiego, Kazimierz Kita były działacz i pracownik Domu Kultury, dr Ewa Kusak córka prof. Stanisława Podgórskiego, Mariola Stojowska były pracownik Domu Kultury, Władysława Belska,

 

Stanisław Kusak muzyk z zespołu przez lata działającego w Domu Kultury, Roma Sikorska instruktor plastyki w latach 70-tych, Robert Głogowiecki, syn współzałożyciela Klubu Janusza Głogowieckiego, Zdzisław Pilarski dyrektor placówki w latach 1979 - 83, w trudnym okresie stanu wojennego.

 

Na spotkanie prof. Emilia Molska przyniosła zachowane teksty z otwarcia i z późniejszej pracy w Kabarecie "Gulon". Okazało się, że teksty zachowują ponadczasowy charakter i sens i bardzo dobrze przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Klimatu spotkania dopełniło wspólne śpiewanie tekstów z lat 60-tych przez wszystkich uczestników.

 

Puentą wieczoru była propozycja wydania monografii Domu Kultury na bazie wspomnień osób, które tworzyły w Kazimierzy Wielkiej życie kulturalne w latach sześćdziesiątych i później, którzy doskonale pamiętają tamte czasy, posiadają fotografie, zapisy i dokumenty warte wykorzystania i przez to ocalenia.

 

Spotkanie w Klubie Seniora było 13. z rzędu programem i wbrew przesądom okazało się bardzo udane i ciekawe.

 

 

Tekst Agnieszka Styczeń

 

Zdjęcia Zdzisław Pilarski