Uczennice z kazimierskiego gimnazjum laureatkami ogólnopolskiego konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”

Angelika Galus i Julia Sodo z trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej znalazły się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej - "Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy"

Zadaniem uczestników VII edycji konkursu, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, było stworzenie karty z albumu, poświęconej jednej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Komisja Konkursowa, oceniając nadesłane prace, brała pod uwagę stronę merytoryczną, projekt graficzny, estetykę, ale też oryginalność pomysłu.W tym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział niemal 600 osób, które przygotowały 318 prac.

Angelika i Julia pod opieką nauczycieli Moniki Anielskiej i Doroty Wojas wykonały pracę poświęconą ppor. Maksymilianowi Trzepałce. Uczennice skupiły swoją uwagę na odszukaniu śladów życia i działalności ich Bohatera. Zbierały zdjęcia, dokumenty i informacje w oparciu o materiały ogólnie dostępne, ale także uzyskane od członków rodziny podporucznika.

Ppor. Maksymilian Trzepałka urodził się w 1905 roku w Nowym Brzesku. Ukończył szkołę średnią Sztuk Zdobniczych w zakresie ceramiki w Krakowie. Zmobilizowany w czasie wojny obronnej 19 września 1939 roku,  dostał się do sowieckiej niewoli. Zamordowany został zapewne 19 kwietnia 1940 roku, to data wywiezienia go z obozu w Kozielsku i ostatnia data zapisana w jego dzienniku odnalezionym podczas ekshumacji.

19 września 2016 r. w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu. Wręczone zostały dyplomy i nagrody laureatom konkursu oraz ich opiekunom. Poza uczennicami kazimierskiego gimnazjum i ich opiekunkami w uroczystości wziął również udział dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury pan Czesław Kowalski, krewny Maksymiliana Trzepałki, który w swoim wystąpieniu podzielił się z zebranymi refleksjami związanymi ze Zbrodnią Katyńską, mówił  także o kultywowaniu w rodzinie pamięci jego wujka Maksa, okolicznościach jego aresztowania i wpływie rodzinnej historii i sprawy katyńskiej na jego życie.

Przybyli na finałową galę goście zostali zaproszeni do obejrzenia wzruszającego spektaklu pt. „Wywózki, łagry, Katyń” w wykonaniu aktorów scen warszawskich. Zwiedzili również Muzeum Katyńskie, obejrzeli przedmioty wydobyte z mogił polskich oficerów wojska i policji zamordowanych przez NKWD, relikwie, materiały multimedialne dokumentujące katyński mord.

Uczniowie gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej od wielu lat uczestniczą w różnorodnych działaniach związanych ze Zbrodnią Katyńską. Wzięli udział w ogólnopolskich konkursach i programach, odnosząc liczne sukcesy. Już po raz czwarty są laureatami konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”, wygrali konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Parafiada „Moja Mała Ojczyzna”, są wielokrotnymi laureatami wojewódzkiego konkursu „Katyń-pamiętajmy”. Wzięli także udział w ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”, w 2009 roku posadzili Dąb Pamięci por. Leonowi Postawce, pochodzącemu z pobliskiego Odonowa. Co roku uczniowie gimnazjum włączają się w obchody rocznicy wydarzeń katyńskich, przygotowując programy artystyczne dla mieszkańców miasta i gminy. Dumy z podjętych działań i osiągnięć gimnazjalistów w celu upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej nie kryje dyrektor Barbara Gołąb.

Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”, którego laureatkami zostały nasze uczennice, stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych, dlatego będziemy kontynuować nasze działania związane z poszukiwaniem i utrwalaniem śladów życia i działalności katyńskich bohaterów, aby ich historia nie była historią bezimienną – podkreślają opiekunki uczennic, Monika Anielska i Dorota Wojas.

Wyróżnione w konkursie prace zostaną zamieszczone w albumie wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy. Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia”.

Autor tekstu Dorota Wojas

Gratulacje uczennicom i ich opiekunkom złożył dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury Czesław Kowalski, który powiedział m.in."Jestem bardzo szczęśliwy, że młodzież w tym roku wybrała postać mojego wujka do upamiętnienia w tym konkursie. Dziewczęta wykonały swe zadanie wspaniale i na tak dużą liczbę prac zostały wyróżnione, a ich praca wisi w holu wejściowym do Muzeum Katyńskiego.Od młodzieńczych lat interesowałem się mordem katyńskim, w czasie studiów roznosiłem ulotki o prawdzie katyńskiej, za co groziło wyrzucenie ze studiów i więzienie. W ten sposób chciałem spłacić wujkowi dług wdzięczności. Spełniło się moje marzenie, że mogę bez obaw mówić o Katyniu, organizować rocznicowe akademie, a młodzi ludzie w piękny sposób upamiętniają ofiary Katynia. Widząc tak duże zainteresowanie młodzieży tym tematem, jestem przekonany, że pamięć o ofiarach tej zbrodni nie zaginie. Ta pamięć bezwzględnie im się należy, bo oddali oni największą ofiarę - ofiarę życia. Prawda o Katyniu przypomina nam, że wolność i pokój są darem bardzo cennym, bo bardzo kosztownym. Dlatego Katyń powinien być stale obecny w naszej świadomości. Zwiedzając Muzeum Katyńskie dowiedziałem się, że głównym świadkiem tej okrutnej zbrodni były klucze. Przy każdej z ofiar w kieszeniach znaleziono klucze do domu. Gdy żegnali się z rodzinami, byli przekonani, że wrócą do nich, do domów. Klucze te były dla nich najcenniejsze, mieli je zawsze przy sobie, w chwili śmierci też.

Uważam, że ten konkurs jest wspaniały, bo upamiętnia ofiary Katynia i skierowany jest do młodzieży, kolejnego pokolenia Polaków. W ten sposób młodzi ludzie oddają hołd wszystkim bestialsko zamordowanym. Chcę serdecznie podziękować uczennicom kazimierskiego gimnazjum Angelice Galus i Julii Sodo oraz ich opiekunkom - Pani Dorocie Wojas i Pani Monice Anielskiej za wielką pracę włożoną w wykonanie tego projektu. Gratuluję wspaniałego wyniku i mam nadzieję, że za rok znów wezmą udział w konkursie upamiętniając kolejną ofiarę Katynia. Serdecznie dziękuję i zapraszam."