Eliminacje powiatowe do "Przeglądu Małych Form Teatralnych"

31 maja br. w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się powiatowy etap "Przeglądu Małych Form Teatralnych", zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej.

 

Konkurs oficjalnie otworzył Zastępca Komenda Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej podinsp. Jacek Piwowarski. Do eliminacji na szczeblu powiatowym zgłosiło się 6 zespołów ze szkół podstawowych mieszczących się na terenie powiatu kazimierskiego. Na scenie uczniowie zaprezentowali spektakle, których celem było propagowanie zasad bezpiecznego zachowywania się na drogach oraz wskazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dwa główne tematy, jakie ukazywały przedstawienia to bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz istniejące zagrożenia w Internecie.

 

Po długich obradach komisji w składzie: pani prof. Emilia Molska, pani Ewa Więcław, pani Agnieszka Styczeń i sierż. szt. Łukasz Ramęda ostatecznie wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Gorzkowa, a trzecie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.

 

Jak co roku przedmiotowy konkurs mógł się odbyć dzięki hojności przychylności sponsorów. Nagrody dla tegorocznych zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane przez lokalne władze samorządowe: Starostę Powiatu Kazimierskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Wójta Gminy Opatowiec i Wójta Gminy Czarnocin.

 

Tekst ze strony Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej

Zdjęcia Dorota Pilarska