Kazimierzanie świętowali uchwalenie Konstytucji 3 Maja

W Kazimierzy Wielkiej obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, którą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz dziekan Janusz Mularz i ks. Sylwester Piwowar z parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

 

Po nabożeństwie uczestnicy trzeciomajowego święta, z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic, pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika oraz 25 pocztami sztandarowymi na czele, przeszli ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po wysłuchaniu hymnu państwowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed cokołem bohatera narodowego złożyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, straży pożarnej, policji oraz liczne delegacje placówek oświatowych, instytucji samorządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych i partii politycznych. W imieniu mieszkańców gminy kwiaty złożył burmistrz Adam Bodzioch, zastępca burmistrza Łukasz Maderak i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wątek. Kazimierskie Starostwo Powiatowe reprezentował starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki oraz radni Powiatu Kazimierskiego: przewodniczący Marek Augustyn i Andrzej Kuliś

 

Dalsza część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gospodarze gminy i powiatu. Burmistrz Adam Bodzioch w swym wystąpieniu przypomniał, że „W naszej narodowej historii mieliśmy pięć konstytucji. Tą pierwszą z 3 maja sprzed 225 lat, marcową, kwietniową i z czasów PRL-u. Ta raczej była konstytucją „martwą”, na papierze. I obecną konstytucję najdłużej obowiązującą, uchwaloną 19 lat temu i przyjętą w drodze referendum przez naród”. Podkreślił również, że „Konstytucja to akt, który może się podobać, może się nie podobać, można go krytykować, ale konstytucja wymaga szacunku i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać!”. Włodarz gminy przywołał także słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane przez Papieża podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku – „ Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenioną w przeszłości. I dlatego Konstytucja 3 Maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem opatrznościowym.”

Z kolei starosta Jan Nowak mówił o znaczeniu konstytucji w XVIII wieku. ”Likwidowała ona nierówność, prywatę, butę, samowolę, bezprawie, a co najważniejsze likwidowała przywileje szlacheckie. Właśnie przeciwko temu powstał opór, który doprowadził do tego, że nigdy ona tak naprawdę nie weszła w życie. I choć nie rozwiązała naszych problemów, bo od tego czasu więcej było walki, bólu, martyrologii niż pokoju i budowy, to stała się ona symbolem reform i odegrała ważną rolę w świadomości Polaków”. „Dziś, kiedy jesteśmy świadkami sporu o konstytucję, zastanawiamy się, czy aby nie powinno być tak, że powinna ona nas łączyć, a przestrzeganie jej winno być jasne, klarowne i stanowić o naszej wspólnocie i sile”.

 

W części artystycznej wystąpili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej. Grupa 53 dzieci, przygotowana przez panie nauczycielki: Teresę Szlęk, Jolantę Brodko, Danutę Bałaga i pana Grzegorza Krawczuka, zaprezentowała program pt. „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie …”. Młodzi artyści zgrabnie przenieśli widzów do epoki oświecenia przypominając karty naszej historii sprzed ponad dwóch wieków, twórców Ustawy Rządowej z 1791 roku i okoliczności uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie konstytucji. Ponadto, dzieci przekazywały ponadczasowe prawdy: „Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje dobrego jutra” oraz „W waśni zguba, siła w zgodzie”. Nie zabrakło wzruszających wierszy i piosenek, np. „Taki kraj”, czy „Ojczyzna”, którymi uczniowie barwnie opiewali piękno naszego kraju. Był również pięknie odtańczony w strojach z epoki „Ostatni mazur” oraz polonez Michała Kleofasa Ogińskiego pt. „Pożegnanie Ojczyzny”. Widowisko w wykonaniu uczniów z „jedynki” było wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Wywarło ono na publiczności ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa widowni oraz podziękowania i gratulacje złożone wykonawcom i ich opiekunkom przez burmistrza Adama Bodziocha i dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury Czesława Kowalskiego.