Kazimierza pamiętała o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

W Dniu Pamięci Ofiar Katynia, 13 kwietnia br. Kazimierza Wielka oddała hołd i uczciła pamięć ponad 21 tysięcy Polaków zamordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni na Wschodzie.

 

Obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zainaugurowała msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, którą celebrowali: dziekan dekanatu kazimierskiego ks. kan. Janusz Mularz, ks. proboszcz Antoni Bialik i ks. Sylwester Piwowar. Po nabożeństwie uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z czternastoma pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac przed Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich. Przed budynkiem szkoły znajduje się zasadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony zamordowanemu w Katyniu porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce z Odonowa. W imieniu rodziny oficera kwiaty przed obeliskiem złożyli Iwona i Marek Postawkowie wraz z synem Jerzym i kuzynką Martą Nitwińską. Mieszkańców gminy reprezentował burmistrz Adam Bodzioch oraz radni Rady Miejskiej Marek Szmuc i Lucjan Małek. Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego - starosta Jan Nowak w asyście radnych Rady Powiatu Marka Augustyna i Andrzeja Kulisia, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacji kombatanckich, związkowych, stowarzyszeń, szkół, placówek opiekuńczo –wychowawczych, instytucji samorządowych i partii politycznych.

Kolejna część rocznicowych obchodów odbyła się w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Ponad trzystuosobową publiczność, w tym wszystkich uczniów kazimierskiego gimnazjum, powitał dyrektor placówki Czesław Kowalski. Zwracając się do gości, a szczególnie do młodzieży, powiedział m.in., że „Katyńska tragedia narodu polskiego powinna być dla nich wielką lekcją na przyszłość, której niestety jego pokolenie nie odrobiło. Potrzebna jest pamięć nie tylko o bestialskim mordzie na naszych rodakach, ale również o jego przyczynach i popełnionych błędach.”

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także liderzy lokalnych samorządów – burmistrz Adam Bodzioch i starosta kazimierski Jan Nowak. Włodarz gminy przypomniał, że starsze pokolenie Polaków miało niewielką wiedzę o Katyniu – skąpe wiadomości uzyskiwało z Radia Wolna Europa, od księży i opowiadań tych, którzy przeżyli II wojnę światową. Dziś mamy to szczęście, że możemy oficjalnie pielęgnować i celebrować pamięć bohaterów tamtych dni. Mimo to, za mało znamy niedawną historię, a uroczystości takie jak dzisiejsza są właśnie najlepszymi lekcjami historii.

Z kolei starosta Jan Nowak mówił o dwóch totalitarnych systemach I połowy XX wieku – faszyzmie i komunizmie, które podzieliły nasz kraj. Podkreślił, że w Katyniu wymordowano Polaków tylko dlatego, że zostali uznani za „wrogów władzy sowieckiej”, ponieważ nie wyrzekli się swojej polskości.

W części artystycznej widzowie obejrzeli spektakl pod wymownym tytułem. „Prawdy nie można rozstrzelać!”. Patriotyczne widowisko, wyreżyserowane przez panie nauczycielki: Wiolettę Wójcik, Urszulę Góra, Jolantę Michałowską i Ewę Pietroń, tradycyjnie zaprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Poprzez wiersze, piosenki oraz przytaczane wspomnienia zapisane w dziennikach i pamiętnikach Polaków pojmanych do niewoli, młodzież wspaniale przedstawiła historię polskich bohaterów osadzonych w obozach na Wschodzie i zgładzonych w katyńskim lesie. Atmosferę dramatycznych wydarzeń sprzed 76 lat podkreślały wzruszające utwory muzyczne i piękna, bogata w symbole scenografia . Na scenie, wśród drzew i krzyży dominował „dół śmierci” i ogromny różaniec, a w scenie finałowej spektaklu młodzi artyści wnieśli na scenę kilkumetrową biało-czerwoną flagę, którą okryli symboliczną, katyńską mogiłę.

Na zakończenie, publiczność oglądająca spektakl w skupieniu i ciszy nagrodziła wykonawców długotrwałą owacją. Utalentowanej młodzieży gimnazjalnej i jej opiekunkom za poruszające serca patriotyczne przedstawienie serdecznie podziękował burmistrz Adam Bodzioch i dyrektor Czesław Kowalski.

 

Organizatorami obchodów 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej byli:

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Kazimierski Ośrodek Kultury

Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej