Młodzież śpiewała utwory barda "Solidarności"

W konkursie piosenki „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, który odbył się w sobotę, 12 grudnia br., zaprezentowali się soliści ze szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu kazimierskiego oraz z instytucji kultury w powiecie buskim:

 

 - Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej (op. Urszula Góra)

 - Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie (op. Grzegorz Krawczuk)

 - Gimnazjum w Cieszkowach (op. Jarosław Łyko)

 - Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej (op. Beata Niebylicka)

 - Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu (op. Jacek Tora)

 - Amatorska Grupa Artystyczna „Mam Talent” w Donosach (op. Wiesława Rak)

 - Centrum Kultury w Tuczępach (op. Tomasz Mazur)

Interpretacje utworów muzycznych wykonywanych przez trzynastu młodych piosenkarzy oceniała komisja konkursowa w składzie:

- Justyna Odon - wielokrotna laureatka Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w konkursie recytatorskim i piosenki, uczennica Szkoły Muzycznej w Krakowie

- Robert Basiak – instruktor muzyki, kapelmistrz skalbmierskiej orkiestry dętej, organista w kolegiacie skalbmierskiej

- Ireneusz Górski – instruktor muzyki w Kazimierskim Ośrodku Kultury

Prezentacje muzyczne oceniane były według tych samych kryteriów, co recytatorskie, a dodatkowo punktowane była również intonacja, warunki głosowe wykonawcy oraz aranżacja utworu. Jury przyznało trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia.

Na zakończenie konkursu piosenki Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Marek Augustyn wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowali: Burmistrz Adam Bodzioch, Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak oraz Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

W sobotni wieczór odbyła się finałowa gala „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, którego ideą jest propagowanie twórczości legendarnego barda „Solidarności” - poety, kompozytora i pieśniarza. Młodzież, sięgająca po utwory poetyckie i muzyczne nawiązujące do okresu stanu wojennego doskonali swoje umiejętności wokalne, muzyczne i recytatorskie oraz poznaje i pogłębia swoją wiedzę o najnowszej historii Polski. Przegląd jest również upamiętnieniem tragicznych wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, dlatego też w tym roku tradycyjnie odbył się w ramach kazimierskich obchodów 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Gości powitał Czesław Kowalski dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, który po słowach „Wielu Polaków za wolność zapłaciło najwyższą cenę – oddali swe życie”, poprosił publiczność o uczczenie minutą ciszy pamięć zamordowanych i tych, co walczyli a już od nas odeszli. W części oficjalnej okolicznościowe przemówienia wygłosili patroni honorowi przeglądu: burmistrz Adam Bodzioch i starosta kazimierski Jan Nowak . Głos zabrał również Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach, który z okazji 35-lecia „Solidarności” odznaczył medalami przewodniczącego Romana Litwiniuka i jego zastępcę Jarosława Miszczyka z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Po wystąpieniach odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów, nagród rzeczowych i statuetek zwycięzcom w obu konkursach Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, które wręczali: burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak, przewodniczący Roman Litwiniuk oraz Wioletta Grudzień reprezentująca właścicieli księgarni „Kopciuszek” w Kazimierzy Wielkiej. W imieniu organizatorów przeglądu: Kazimierskiego Ośrodka Kultury orazNSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej dyplomy z podziękowaniami z rąk dyrektora Czesława Kowalskiego otrzymali sponsorzy nagród.

Głównym punktem części artystycznej był koncert laureatów, podczas którego utwory poetyckie i muzyczne zaprezentowali zwycięzcy „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”.

Klaudia Kozioł, Justyna Odon i Piotr Parada z zespołu „Na ostatnią chwilę”, działającego w Kazimierskim Ośrodku Kultury, pod kierunkiem Ireneusza Górskiego przygotowali dla publiczności spektakl z okazji 35 –lecia „Solidarności”, na który złożył się pokaz multimedialny obrazujący najnowszą historię naszego kraju od roku 1956 oraz pieśni patriotyczne.

W holu Kazimierskiego Ośrodka Kultury można było obejrzeć wystawę zdjęć z okresu stanu wojennego oraz archiwalnych dokumentów dotyczących działalności „Solidarności” na terenie powiatu kazimierskiego. Materiały do wystawy udostępnili: Henryk Duda z Kazimierzy Wielkiej i Krzysztof Nurkowski z Czarnocina.

Fundatorami nagród dla uczestników i laureatów przeglądu byli:

Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Jan Nowak Starosta Powiatu Kazimierskiego

Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej

Księgarnia „Kopciuszek” w Kazimierzy Wielkiej

Firma komputerowa „Askom” w Kazimierzy Wielkiej

 

LAURACI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I miejsce – Kamila Derlatka z Gimnazjum w Cieszkowach (op. Beta Buła)

II miejsce – Alicja Paczkowska z Gimnazjum w Cieszkowach (op. Małgorzata Robak)

III miejsce – Natalia Klimczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej (op. Mariola Czarny)

Wyróżnienie Aleksandra Pobiega z Gimnazjum w Cieszkowach (op. Beata Buła)

Wyróżnienie – Kinga Oracz z Zespołu Szkół w Opatowcu (op. Ewa Gajda)

LAURACI KONKURSU PIOSENKI

 I miejsce - Oktawia Wrzesień z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej

 (instruktor p. Beata Niebylicka)

 II miejsce – Aleksandra Pobiega z Gimnazjum w Cieszkowach

 (instruktor p. Jarosław Łyko)

 III miejsce – Magdalena Tutak z Centrum Kultury w Tuczępach

 (instruktor p. Tomasz Mazur)

 Wyróżnienie – Martyna Bugaj z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie

 (instruktor p. Grzegorz Krawczuk)

Wyróżnienie – Piotr Parada z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej

(instruktor p. Beata Niebylicka)