Preludium do Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Pierwsza odsłona „XII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego” odbyła się w środę, 9 grudnia br. W konkursie recytatorskim utwory barda „Solidarności” deklamowało 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kazimierskiego.

  Recytatorzy reprezentowali:

- Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej (op. Wioletta Wójcik i Jolanta Michałowska)

- Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie (op. Bernadeta Wiśniewska)

- Zespół Szkół w Opatowcu (op. Ewa Gajda)

- Gimnazjum w Cieszkowach (op. Beata Buła i Małgorzata Robak)

- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej (op. Mariola Czarny)

- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu (op. Dorota Bijak i Ilona Lipka)

- Amatorską Grupę Artystyczną „Mam Talent” w Donosach (op. Wiesława Rak)

Prezentacje recytatorów oceniały panie: Jolanta Nowak - emerytowana nauczycielka języka polskiego, Ewa Więcław - polonistka z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Ewa Wojciechowska z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Jury oceniając interpretacje utworów brało pod uwagę: kulturę słowa, dykcję, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Panie przyznały trzy główne nagrody oraz dwa wyróżnienia. W gronie laureatów znalazły się uczennice gimnazjum w Cieszkowach i w Opatowcu, jak również uczennica kazimierskiego Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki konkursu recytatorskiego ogłoszone zostaną w sobotę, 12 grudnia br. podczas gali finałowej przeglądu, na którą serdecznie zapraszamy o godz. 16.oo.

Na zakończenie konkursu recytatorskiego zastępca burmistrza Łukasz Maderak wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowali: burmistrz Adam Bodzioch, starosta powiatu kazimierskiego Jan Nowak oraz Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Ponadto, w imieniu organizatorów wiceburmistrz Łukasz Maderak wręczył paniom nauczycielkom dyplomy z podziękowaniami za przygotowanie młodzieży do konkursu oraz paniom z jury za pracę społeczną w komisji konkursowej.

Serdecznie gratulujemy młodzieży pięknych prezentacji utworów Jacka Kaczmarskiego.