Święto Plonów w Kazimierzy Wielkiej

W ostatnią niedzielę sierpnia Kazimierza Wielka obchodziła potrójne Święto Plonów, bowiem tegoroczne dożynki miały rangę powiatowo-gminno-parafialną. Przed uroczystą Mszą św. kazimierski dziekan ks. kan. Janusz Mularz poświęcił chleby dożynkowe oraz ustawione na stołach wokół świątyni 19 wieńców z terenu gminy Kazimierza Wielka i 4 reprezentujące pozostałe gminy powiatu kazimierskiego.

Kazimierską parafię pw. Podwyższenia Krzyża Św. reprezentowała wieś Odonów z pięknym wieńcem w kształcie kielicha z hostią, który przed ołtarz poprowadzili starostowie dożynek parafialnych Agnieszka Stefaniak i Kazimierz Maj. Dożynkową Mszę św. koncelebrowali ks. kan. Janusz Mularz oraz ks. Czesław Parkita proboszcz parafii Bobin. W ramach kazania, goszcząca w Kazimierzy siostra Judyta ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny podzieliła się swymi doświadczeniami z pracy misyjnej w Zambii, którą prowadzi od 32 lat wśród biednych afrykańskich dzieci  w stolicy tego kraju - Lusace.

Po nabożeństwie dziękczynnym za zebrane plony i modlitwach w intencji rolników barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach pod batutą Zbigniewa Janika przemaszerował ulicami miasta, przez nowe rondo im. Solidarności do Rynku. Na pięknie udekorowanej, profesjonalnej scenie odbyła się oficjalna i obrzędowa część rolniczego święta. Przemówienia  okolicznościowe, w których padały słowa uznania i podziękowania za trud rolników, wygłosili liderzy samorządów: Jan Nowak Starosta Kazimierski i Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Włodarze podkreślali wyjątkowo trudne w tym roku warunki zbioru płodów rolnych spowodowane katastrofalną suszą. Głos zabrali również: Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Irla Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, Włodzimierz Wiertek Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Małgorzata Magnes kierownik kazimierskiego Powiatowego Zespołu Doradczego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Głównym punktem ceremonii było przekazanie włodarzom gminy i powiatu dorodnych bochnów chleba - wypieczonych z mąki z tegorocznych zbiorów - przez starostów dożynek: Annę Zdunek z Krzyszkowic i Adama Cichego z Bieglowa. Następnie, zgodnie z tradycją gospodarze dożynek i starostowie wspólnie pokroili chleby i częstowali nimi uczestników dożynek.

Kazimierskie dożynki w tym roku przybrały charakter międzynarodowy, bowiem wśród zaproszonych gości była liczna delegacja z Niemiec z władzami samorządowymi partnerskiego miasta Altenstadt i Glauburga, a także z zaprzyjaźnionego Buczacza na Ukrainie, na czele z merem miasta.

Jak co roku, pięknym i widowiskowym akcentem części obrzędowej była prezentacja i ośpiewywanie wieńców żniwnych. Powiat kazimierski reprezentowały: Grodowice - gmina Bejsce, Ciuślice - gmina Czarnocin, Kamieńczyce - gmina Kazimierza Wielka, Kocina - gmina Opatowiec, Boszczynek - gmina Skalbmierz. Z gminy Kazimierza Wielka zaprezentowano 19 wieńców z następujących sołectw: Plechów, Boronice,Wojsławice, Broniszów, Dalechowice, Donosy, Gabułtów, Gunów-Kolonia, Gunów-Wilków, Hołdowiec, Jakuszowice, Kamieńczyce, Kazimierza Mała, Krzyszkowice, Łyczaków, Odonów, Słonowice, Zagórzyce i Zięblice.

Jednym ze zwyczajów dożynkowych jest konkurs na najpiękniejszy wieniec. W gminie Kazimierza Wielka zwyciężył wieniec wypleciony przez mieszkańców Kamieńczyc. W konkursie powiatowym triumfował Boszczynek z gminy Skalbmierz, który zrobił furorę przepięknym widowiskiem przedstawiającym tradycyjne żniwa w XIX wieku, w wykonaniu grupy obrzędowej "Barawianie" w zgrzebnych, białych lnianych strojach, z ręcznymi kosami i cepami. Tło muzyczne dla tego spektaklu stanowił zespół ludowy "Rosiejowianki" i kapela "Zganioki". Decyzją komisji konkursowej Boszczynek reprezentował będzie powiat kazimierski na Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Sandomierzu.

Miłym akcentem ze strony gości z Niemiec było przyznanie przez nich wyróżnienia dla wieńca z Broniszowa. Nagrodę na ręce sołtysa Aleksandra Pietrzyka wręczała m.in. Brigitte Kotula przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Kazimierzy Wielkiej w Altenstadt.

Podczas dożynek burmistrz Adam Bodzioch i starosta Jan Nowak złożyli gratulacje oraz wręczyli dyplomy i nagrody laureatom gminnego i powiatowego etapu konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku". Na szczeblu gminnym zwyciężyło gospodarstwo Wioletty i Krzysztofa Radoszów z Gunowa-Wilkowa. Drugie miejsce zajęli Elżbieta i Krzysztof Zając z Hołdowca. Trzecie miejsce ex aequo przypadło Ewie i Piotrowi Kularom z Zięblic oraz Wiesławie i Zdzisławowi Cichy z Boronic.

Na szczeblu powiatowym triumfowali Elżbieta i Zdzisław Tuleta z Charzewic, drugie miejsce zajęli Wioletta i Krzysztof Radoszowie z Gunowa-Wilkowa, zaś na trzecim miejscu uplasowali się Anna i Janusz Szostakowie z Drożejowic.

Atrakcjami kazimierskiego święta była wystawa płodów rolnych, stoiska rękodzielników, szkół, instytucji, Kół Gospodyń Wiejskich oraz gości z Altenstadt w ludowych strojach, którzy częstowali kazimierską publiczność regionalnymi, niemieckimi smakołykami. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny "Gabułtowianki" z Gabułtowa, działający pod egidą Kazimierskiego Ośrodka Kultury, a na zakończenie plenerowej imprezy zagrał zespół muzyczny '"Balans" z Donos.