„Stop dopalaczom” w wyobraźni plastycznej dzieci

W czwartek, 6 sierpnia br. w Kazimierskim Ośrodku Kultury dzieci uczestniczące w wakacyjnych zajęciach świetlicowych wzięły udział w konkursie plastycznym o charakterze profilaktycznym pn. „Stop dopalaczom”. Celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie świadomości młodych ludzi nt. zagrożeń związanych z zażywaniem nowych, niebezpiecznych syntetycznych narkotyków.

Wszystkich uczestników przywitali dyrektor Czesław Kowalski i starszy sierżant Monika Cichy z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Następnie policjanci wspólnie z ekspertami od uzależnień wyjaśnili najmłodszym, czym są dopalacze oraz jak zgubne konsekwencje niesie zażywanie środków odurzających. Później dzieci przystąpiły do tworzenia swoich prac wykazując się dużą wyobraźnią i kreatywnością przy przedstawieniu hasła konkursowego w swoich rysunkach.

Prace plastyczne oceniała komisja w składzie: st. sierż. Monika Cichy, Barbara Klimek reprezentująca Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy Wielkiej, Ewa Wojciechowska - instruktor plastyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury oraz dyrektor Czesław Kowalski. Jury przyznało czterem autorom prac główne nagrody, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Pierwsze miejsca ex aequo zajął: Karol Bucki z Odonowa i Amelia Jaworska z Kazimierzy Wielkiej. Dwa drugie równorzędne miejsca otrzymała Iga Bucka z Odonowa oraz Elżbieta Veit, która przyjechała do rodziny ze Szwajcarii.

Kulminacyjnym punktem konkursu było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych, którego dokonała st. sierż. Monika Cichy wspólnie z zastępcą burmistrza Łukaszem Maderakiem. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w holu Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Konkurs „Stop dopalaczom” zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej przy współpracy z  Kazimierskim Ośrodkiem Kultury oraz Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy Wielkiej, która ufundowała nagrody i słodycze dla dzieci.