Kazimierza świętowała uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Kazimierskie obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W nabożeństwie, celebrowanym przez księdza dziekana Janusza Mularza uczestniczyli kazimierzanie, 24 poczty sztandarowe reprezentujące m.in. Starostwo Powiatowe, Miasto i Gminę Kazimierza Wielka, policję, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacje kombatanckie i oświatowe, koła łowieckie, szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie z terenu naszej gminy.

 

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości przy dźwiękach Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika przeszli pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po wysłuchaniu "Mazurka Dąbrowskiego" i „Majowej jutrzenki” w wykonaniu orkiestry dętej, liczne delegacje - m.in. władze samorządowe, kombatanci, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, szkół, organizacji związkowych, stowarzyszeń i partii politycznych - złożyły przed cokołem bohatera narodowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

Mieszkańców gminy reprezentowali: burmistrz Adam Bodzioch, zastępca burmistrza Łukasz Maderak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wątek. Kwiaty złożył również goszczący w naszym mieście marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz ze  starostą Janem Nowakiem, wicestarostą Michałem Buckim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Augustynem.

Część oficjalna i artystyczna trzeciomajowego święta odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybyłych gości serdecznie powitał burmistrz Adam Bodzioch. W swym okolicznościowym wystąpieniu włodarz gminy podkreślił, że „Historia nigdy nie powtarza się w pełni, ale zawsze warto szukać nawet w odległych doświadczeniach wskazówek przydatnych dzisiaj i przydatnych na przyszłość. Właśnie ta historia, będąca nauczycielką życia podpowiada nam, jakiego patriotyzmu dzisiaj potrzebuje od nas nasza Ojczyzna. Potrzebny jest patriotyzm nowoczesny – patriotyzm pracy na rzecz doskonalenia swojej małej Ojczyzny, troski o środowisko naturalne, rzetelnego płacenia podatków, wywieszania flag w święta ważne dla naszego kraju i wreszcie patriotyzm bez kompleksów, otwarty na innych, na Europę, na świat.” . Burmistrz odwołał się także do obchodzonego w tym roku 25-lecia samorządności w Polsce, która jego zdaniem, jest jedną z najważniejszych reform ustrojowych przeprowadzonych we współczesnej historii naszego kraju.

Głos zabrał również starosta Jan Nowak, który zwrócił uwagę, że uchwalenie Konstytucji było zwycięstwem nie militarnym, lecz intelektualnym, pozwalającym na przeprowadzenie trudnego zadania - reform w chylącym się ku upadkowi państwie. Mimo upływu ponad dwustu lat duch Konstytucji pozwala dzisiejszym samorządom podejmować działania zmierzające do rozwoju naszego regionu i poprawy bytu obywateli.

W części artystycznej wystąpili uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gorzkowie, których przygotowały panie: Aneta Nocoń-Parada, Dorota Stokłosa, Jolanta Krupa, Mirosława Szczerba oraz pan Grzegorz Krawczuk. Grupa 46 utalentowanych młodych artystów przedstawiła wspaniałe widowisko patriotyczne pod wymownym tytułem „Nauczmy się na pamięć tego kraju …”. Dzieci w piękny sposób ukazały widzom zarówno mroczne karty historii naszej Ojczyzny z XVIII wieku, jak również te pełne nadziei i optymizmu Polaków związane z Ustawą Rządową uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. We wzruszającym programie słowno-muzycznym, w którym nie zabrakło również radosnych akcentów, znalazły się wiersze i pieśni patriotyczne oraz polonez odtańczony w biało-czerwonych kreacjach i żywiołowy krakowiak w strojach ludowych.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gorzkowa wywarł na widzach ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności oraz gratulacje i słowa uznania, jakie po programie skierował do wykonawców burmistrz Adam Bodzioch wręczając im dyplom z podziękowaniami oraz słodkości.