Kazimierski koncert pieśni religijnych

Kazimierski Ośrodek Kultury był gospodarzem eliminacji międzydekanalnych do jubileuszowego XV Festiwalu Piosenki Religijnej - Kielce 2015, organizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

W piątkowe popołudnie, 1 maja w sali widowiskowej zaprezentowało się pięć kilkunastoosobowych dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalno – instrumentalnych z dekanatu kazimierskiego, buskiego oraz lelowskiego (województwo śląskie) i żarnowieckiego (województwo małopolskie).
W tegorocznych eliminacjach udział wzięły „Faustynki” – schola z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej. Powstała przed dwoma laty formacja dziecięca prowadzona przez Ireneusza Górskiego i Piotra Dratwę już dwukrotnie awansowała do finału kieleckiego festiwalu.
O występ w diecezjalnym koncercie finałowym ubiegały się również dwa zespoły z parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Busku - Zdroju: „Dzieci niebieskie” pod kierunkiem ks. Wojciecha Oczkowicza i schola młodzieżowa, którą prowadzi ks. Józef Majchrzyk.
Na kazimierskiej scenie wystąpił zespół „Doxa” z parafii p.w. św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach, którym opiekuje się ks. Sebastian Seweryn. Grupa ta dwa lata temu w kategorii młodzieżowej zdobyła pierwsze miejsce w XIII Festiwalu Piosenki Religijnej. W konkursie zaprezentował się także zespół „Vox animae” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie, prowadzony przez Katarzynę Kornaś.
Zespoły wykonywały „na żywo” po dwa utwory o treści religijnej, które były rejestrowane na audio-video przez Stanisława Jurkowskiego, pomysłodawcę i dyrektora artystycznego festiwalu. Po przesłuchaniu nagrań utworów wykonanych przez wszystkich uczestników eliminacji z terenu całej diecezji kieleckiej, komisja artystyczna wyłoni laureatów, którzy wystąpią w koncercie finałowym 17 czerwca w Kieleckim Centrum Kultury. Jury oceniać będzie m.in.: dobór repertuaru, emisję głosu, dykcję, pomysłowość w aranżacji utworów, instrumentację, wykonanie i wyraz artystyczny utworów.

W drugiej odsłonie koncertu wystąpili uczestnicy Dekanalnego Przeglądu Pieśni i Piosenki Maryjnej, zorganizowanego po raz trzeci przez kazimierskie parafie: p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, p.w. Miłosierdzia Bożego oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.
W przeglądzie, którego celem było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki Maryjnej, udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Gorzkowie, Wielgusie, nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz dziewczęta reprezentujące Amatorską Grupę Artystyczną „Mam talent” z Donos. Młodych solistów oceniała komisja konkursowa w składzie: Justyna Odon reprezentująca Kazimierski Ośrodek Kultury, Stanisław Jurkowski - dyrektor artystyczny kieleckiego Festiwalu Piosenki Religijnej oraz ksiądz Michał Haśnik - wikariusz z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jury oceniając prezentacje dzieci brało pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonywanego utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. W kategorii wiekowej uczniów klas I – III, komisja przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody - Oliwii Nowak ze szkoły podstawowej w Gorzkowie oraz Kevinowi Kupcowi z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie, których do konkursu przygotowała Danuta Kołacz.
W kategorii uczniów klas IV – VI, pierwsze trzy kolejne miejsca wyśpiewały uczennice ze szkoły podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej: Gabriela Żulichowska, Natalia Przytuła i Gabriela Stokłosa. Solistki do przeglądu przygotowała Anna Michno i Piotr Pietrasik. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Kura z Amatorskiej Grupy Artystycznej „Mam talent” z Donos, przygotowana przez Wiesławę Rak oraz Adrian Chuterański ze szkoły podstawowej w Gorzkowie, przygotowany przez Danutę Kołacz.
Uczestnikom i laureatom „maryjnego” przeglądu pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli burmistrz Adam Bodzioch, ksiądz dziekan Janusz Mularz oraz ksiądz Wacław Woźnica  proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.

Podczas piątkowej imprezy nie zabrakło też poezji, którą - oczywiście poza konkursem - zaprezentowały wielokrotne laureatki konkursów recytatorskich: Aleksandra Marciszewska i Magdalena Żarnowiecka z kazimieskiej „trójki”. Dziewczęta przygotowane przez Beatę Kubiec deklamowały fragmenty poezji ojca Leona Zdzisława Pokorskiego i księdza Jana Twardowskiego.
Było także wspólne śpiewanie publiczności i uczestników, które ze sceny zaintonował ksiądz proboszcz Wacław Woźnica - odśpiewano Maryjną pieśń „Czarna Madonna” oraz papieską „Barkę”.