Warsztaty kronikarskie dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich

Kazimierski Ośrodek Kultury 23 marca 2015 r.zorganizował pierwsze w swojej działności programowej "Warsztaty kronikarskie", które otworzył dyrektor KOK Czesław Kowalski. Idea zorganizowania warsztatów narodziła się podczas styczniowego spotkania w "Babińcu" po prelekcji "Dlaczego warto prowadzić kronikę swojego koła?". Pomysłodawczynią warsztatów oraz autorką programu była Emilia Molska, która wykorzystała swoje doświadczenia kronikarskie i podzieliła się swoją pasją ocalania ludzi i faktów poprzez ich dokumentowanie. 

W marcowych zajęciach uczestniczyły panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kazimierskiego: z Donos, Zagórzyc, Plechowa, Krzyża, Michałowic, Sieradzic, Kolos, Ciuślic i Kociny.  Udział w warsztatach wzięła także Wiesława Rak prowadząca Amatorską Grupę Artystyczną "Mam talent" w Donosach oraz Lucjan Małek sołtys wsi Gabułtów. Zajęcia rozpoczęły się od oglądania różnych kronik, następnie w/g Małego Poradnika Kronikarza omawiano poszczególne elementy pracy redakcyjnej i kronikarza.

W trakcie zajęć padały różne pytania dotyczące szaty graficznej kronik, treści merytorycznych, zasad dokumentowania i obowiązków kronikarza. Każdy z uczestników otrzymał materiał pomocniczy do wykorzystania go w trakcie swojej pracy. 

Uczestniczki spotkania wysłuchały również ciekawej prelekcji Andrzeja Bieniasa o wielkim kronikarzu Janie Długoszu, którego obchodzimy 600. rocznicę urodzin, a jego życiorys związany jest pobliską Wiślicą i Nowym Korczynem.