Malujemy, lepimy i dobrze się bawimy !

Zajęcia plastyczne dla dzieci w czasie ferii zimowych przebiegają jak zwykle w atmosferze dobrej zabawy. Mali artyści rozwijają swoją inwencję twórczą i wyobraźnię, poznają różne techniki plastyczne poprzez malowanie, rysowanie, lepienie, wycinanie itp. Dzieci tworzą indywidualnie lub w zespołach piękne i kolorowe prace, które możemy podziwiać na wystawie w holu Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy.