Kazimierzanie świętowali Odzyskanie Niepodległości

 

 

 

Kazimierskie obchody kolejnej, 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystię w intencji Ojczyzny i bohaterów walczących o niepodległą Polskę celebrował ks. kanonik Janusz Mularz.

Po nabożeństwie, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic - pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika, uczestnicy patriotycznej uroczystości, w tym dwadzieścia jeden pocztów sztandarowych, przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego, liczne delegacje, m.in.: władze samorządowe, radni, kombatanci, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji związkowych, stowarzyszeń i partii politycznych, złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów. W imieniu mieszkańców gminy kwiaty złożyli: burmistrz Tadeusz Knopek, sekretarz Zbigniew Kołton i skarbnik Zofia Nocoń. Kwiaty od Rady Miejskiej złożył przewodniczący Andrzej Kuliś w asyście radnych: Henryka Kiliana i Łukasza Lubery. Powiat kazimierski reprezentowali: starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn
Dalsza część rocznicowych obchodów miała miejsce w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie zebraną publiczność powitał p.o. dyrektora KOK Robert Płaszewski. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili liderzy lokalnych samorządów – gminy i powiatu.
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Knopek w trakcie przemówienia podkreślił, że „Data 11 Listopada 1918 r. jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Marzenia Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami w końcu się ziściły. Polska była wolna i niepodległa.”  (…) Dziś jesteśmy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie, w której przemiany i zburzenie muru berlińskiego swoją genezą sięga do polskiego zrywu Solidarności, który dał wolność współczesnemu pokoleniu Polaków i innych narodów Europy. W konsekwencji tamtych wydarzeń każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu publicznym demokratycznego państwa, które stwarza równe szanse rozwoju dla wszystkich obywateli. To, co dla wielu pokoleń naszych przodków było marzeniem, dla nas stało się codziennością i zwykłym obyczajem: symbole biało-czerwone w miejscach publicznych, polska administracja, armia i służby mundurowe – wszystkie atrybuty wolnego, niepodległego, demokratycznego i nowoczesnego Państwa są dla nas czymś oczywistym”.
Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak w swym wystąpieniu powiedział m.in.: (...) Dzisiejsze, narodowe święto jest dniem radosnym, ale ileż to bohatersko przelanej krwi, tortur, zsyłek, prób wynarodowienia poprzedziło odzyskanie niepodległości. Pragniemy, aby historia była wskazówką dla kolejnych pokoleń, jak nigdy więcej nie dopuścić do utraty suwerenności. Byśmy dziś mogli postrzegać patriotyzm inaczej – jako pracę dla dobra naszego kraju, a historia uczyła nas poczucia wspólnoty i dumy narodowej”.
Po okolicznościowych wystąpieniach widzowie oklaskiwali młodych artystów z Kazimierskiego Ośrodka Kultury oraz laureatów siódmej edycji Konkursu Poezji Patriotycznej, zorganizowanego przez KOK z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W programie artystycznym pt.” Jak długo w sercach naszych …”, wystąpili soliści z kółka muzycznego przygotowani przez Ireneusza Górskiego - na zdjęciu od lewej: Gabrysia Żulichowska, Julia Noga, Tomek Chabinka, Ola Skowron, Natalka Przytuła i Martyna Bugaj. Utwory literackie zaprezentowały uczennice Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej: Aleksandra Marciszewska i Magdalena Żarnowiecka, które przygotowała Beata Kubiec oraz Kacper Sambór - uczeń Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, przygotowany przez Teresę Szlęk. Prezentacje wykonawców - recytatorów i piosenkarzy - spotkały się z ogromnym aplauzem publiczności, która nie szczędziła im gromkich braw, a podczas występów wokalistów włączyła się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.