Przegląd Małych Form Teatralnych na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

W poniedziałek, 13 maja br. w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych, zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. W komisji konkursowej, oceniającej grupy teatralne ze szkół podstawowych, obok przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej: mł. asp. Kingi Kupiec oraz st. asp. Daniela Szastaka zasiadła instruktor plastyki Ewa Wojciechowska z naszego ośrodka. W konkursie, w którym zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielgusie, udział wzięły także dzieci z podstawówek w Krzczonowie, Sokolinie i Kamieńczycach.