„Wirtuozi kultury 2024” nagrodzeni!

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej były okazją do wręczenia kolejnym czterem osobom statuetek „Wirtuoz kultury 2024”, przyznawanych przez Kazimierski Ośrodek Kultury. Ideą zainicjowanej przez dyrektora Czesława Kowalskiego corocznej nagrody artystycznej jest uhonorowanie ludzi zasłużonych dla kultury kazimierskiej: artystów, organizatorów i sponsorów, którzy swym działaniem wpływają na rozwój i krzewienie kultury. Statuetki w postaci klucza wiolinowego w kolorze złota oraz dyplomy za całokształt swojej działalności z rąk burmistrza Adama Bodziocha i starosty Jana Nowaka otrzymały:

- Monika Anielska i Dorota Wojas - nauczycielki z Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Panie prowadzą swoich uczniów przez zawiłości historii Polski, kształtując w nich wartości patriotyczne i szacunek do pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Pod ich kierunkiem młodzież brała udział w licznych konkursach o tematyce związanej min. ze zbrodnią katyńską, zdobywając liczne nagrody, w tym również takie, które miały charakter wyjazdów zagranicznych.

- Ewa Wiejacha – nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Jest doświadczonym pedagogiem i założycielem grupy teatralnej APROPO. W latach 2008-2021 prowadziła warsztaty teatralne w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wspólnie z grupą zdolnych młodych ludzi przygotowywała na podstawie autorskich scenariuszy spektakle teatralne, m.in. „Odlot”, „Mocarz”, „Roch”, w których poruszała ważne tematy dla współczesnego społeczeństwa. Jej praca nie tylko stanowi inspirację artystyczną, ale również wywiera istotny wpływ na młodzież pod względem osobistym i społecznym. 

- Ireneusz Górski – podharcmistrz 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły", a zarazem instruktor muzyki w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wychował wiele pokoleń muzyków. Jego uczniowie byli laureatami licznych konkursów, m.in. corocznego Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Z jego też inicjatywy nastąpiła reaktywacja drużyny harcerskiej, która kształtuje charaktery i wartości młodzieży. Wykazuje się nie tylko fachową wiedzą i umiejętnościami, ale także pasją i zaangażowaniem w pracy z młodymi ludźmi.  

Wirtuozom kultury serdecznie gratulujemy!