Kazimierza Wielka oddała hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego rozpoczęła uroczyste, kazimierskie obchody 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w piątek, 12 kwietnia. Eucharystię w intencji Ojczyzny oraz tysięcy Polaków zamordowanych w bestialski sposób przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu i w innych miejscach kaźni na Wschodzie, koncelebrowali proboszczowie kazimierskich parafii: ks. kanonik Antoni Bialik i ks. kanonik Janusz Mularz.

 

Po nabożeństwie poczty sztandarowe i uczestnicy patriotycznej uroczystości przeszli ulicami miasta przed budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, gdzie pod tablicą pamiątkową poświęconą Papieżowi Polakowi złożono kwiaty. W Kazimierzy Wielkiej od 2009 roku miejscem upamiętniającym ofiary tragedii narodu polskiego z 1940 roku jest Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą porucznikowi Wojska Polskiego - Leonowi Postawce z Odonowa, który został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Przed obeliskiem oficera, przy dźwiękach tremola werblowego wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz kazimierskich samorządów, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacje kombatanckie, związkowe, stowarzyszenia, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych oraz instytucje i partie polityczne. Honorową wartę w miejscach składania kwiatów pełniły Jessica Żarnowiecka i Magdalena Celej – harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”, działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury.
Część oficjalna i artystyczna obchodów odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Prawie 500-osobową publiczność, w tym nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich powitał dyrektor ośrodka Czesław Kowalski. Podczas okolicznościowych wystąpień głos zabrali burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak oraz Jarosław Miszczyk, przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej obejrzeliśmy wzruszający spektakl pt. „Katyń – Pamięć dla przyszłości”, w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej. Już od pierwszych chwil spektakl przeniósł nas do obozowych baraków, w których do wiosny 1940r. więzionych było blisko 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej. Wśród nich znajdowali się młodzi chłopcy z ziemi kazimierskiej – „Nasi”. Jakie rozmowy mogli prowadzić? Co robili, aby choć przez chwilę oderwać myśli od obozowej rzeczywistości? Kogo wspominali? Co czuły ich matki, żony, dzieci? Młodzi aktorzy niezwykle dojrzale odegrali swoje role, starając się ukazać ogrom tragedii, która spotkała elitę polskiej armii i kwiat polskiej inteligencji. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń… Pamięć dla Przyszłości. Część artystyczną wzbogaciły piękne wiersze i przejmujące piosenki w wykonaniu Leny Piotrowskiej i Amelii Zielińskiej. Piosenka „Mamo, tyś płakała” zaśpiewana przez nauczycielkę SSP1 p. Ewę Piotrowską z córką Leną i Jakubem Wilkiem wielu osobom na widowni wycisnęła łzy z oczu. Spektakl uświetnił niezwykle wymowny teatr cieni, pięknie i z ekspresją recytowane wiersze oraz prezentacja ukazująca sylwetki Katyńczyków pochodzących z naszego regionu. Finalnym akcentem patriotycznego przedstawienia był Apel Poległych, do którego wezwani zostali oficerowie z listy katyńskiej i nieujawnionych dotąd list, w tym synowie kazimierskiej ziemi, m.in.: ppor. Józef Antoszek, por. Leon Postawka, ppor. Maksymilian Trzepałka, por. Stanisław Nocuń, por. Włodzimierz Krzyżanowski i mjr Julian Pileski.
Program artystyczny w wykonaniu uczniów „jedynki”, przygotowanego pod kierunkiem pań: Moniki Anielskiej i Katarzyny Boryckiej publiczność nagrodziła gromkimi brawami.
Wykonawcami wyjątkowej lekcji historii i patriotyzmu byli:
-wokaliści: p. Ewa Piotrowska, Lena Piotrowska, Amelia Zielińska, Jakub Wilk
-odtwórcy ról żołnierzy: Bartosz Rusiecki, Jakub Wilk, Oliwier Porębski, Miłosz Adamczyk i Kacper Bryła
-recytatorzy: Zofia Zachara, Oliwia Kwiecień, Emilia Borycka, Kamila Bryła, Oliwia Kałwa, Maria Rzepa i Gabriela Bucka
-oprawa techniczna: Leon Dukała